Entresto®

Nordic Cardio Cast banner
27 april 2021 16:00 - 17:00
Save Appointment
Speaker: Professor Dr. James L. Januzzi Novartis are pleased to invite cardiologists, nurses and other specialists working within heart failure to a Nordic digital meeting. The topic for this meeting is reverse cardiac remodelling and impact on cardiac structure and pumping function for HFrEF...Läs mer
SE2103080226
CardioCast  Nordic utan text
Månatliga webbinarier med fokus på hjärtsvikt våren 2021. CHARLOTTA LJUNGMAN - Hjärtsvikt på sjukhus, inte bara kardiologens utmaning Produktinformation om Entresto® (sakubitril/valsartan) kommer att förekomma. Under våren fortsätter våra digitala, terapiinriktade utbildningar med några av Sveriges...Läs mer
SE2010052747

Hur skulle du agera? I länken nedan finner du typfall som syftar till att öka kunskapen inom systolisk hjärtsvikt. Alla patientfall är typfall och återspeglar således inte en enskild patient. Dina svar är helt anonyma och kommer inte jämföras med andra kollegors svar.

Typfall 1, handlar om Petros 63 år med nyupptäckt systolisk hjärtsvikt. Petros är tidigare hjärtfrisk, inkommer till...Läs mer

SE2001792981 (Januari 2020)

Under ESC-HF i Aten (25-28 maj 2019) presenterade HFA inom ESC ett konsensusdokument gällande behandling och omhändertagande av hjärtsviktspatienter. Detta dokument är också publicerad i European Journal of Heart Failure med titeln:

Clinical practice update on heart failure 2019: pharmacotherapy, procedures, devices and patient management. An expert consensus meeting report of...Läs mer

SE2006151295 (15 juni 2020)

Här kan du anmäla intresse för att boka in ett möte med oss. Du kan boka ett möte på din arbetsplats eller ett möte via webben.

Möte över webb

Vi hoppas att vi med hjälp av webbmöten kan erbjuda dig en mer flexibel och interaktiv mötesform som passar in i din vardag. Vi använder ett webbaserat verktyg som möjliggör att du kan se en Novartis representant och...Läs mer

SE2006151295 (15 juni 2020)

Patienter med hjärtsvikt och reducerad ejektionsframktion (HFrEF) som blivit inlagd på sjukhus för akut dekompenserad hjärtsvikt har hög risk för död eller återinläggning på sjukhus. Var femte patient (HFrEF och HFpEF) i Sverige som vårdats på sjukhus för hjärtsvikt återinläggs eller dör inom 30 dagar 1 . Tiden för att nå optimal behandling för varje patient enligt riktlinjer är...Läs mer

SE1910750061 (Oktober 2019)

PARADIGM-HF är den hittills största studien som har genomförts på hjärtsviktspatienter. 1

Sammanfattning: Studien PARADIGM-HF på systolisk hjärtsvikt med 8 399 patienter i NYHA klass II-IV 2,3

Patienterna randomiserades till att få antigen ENTRESTO (n=4187) eller enalapril (n=4212) Systolisk vänsterkammardysfunktion med ejektionsfraktion...Läs mer
SE2006151295 (15 juni 2020)
×

Ask Speakers

×

Medical Information Request