Entresto®

Nya behandlingsriktlinjer från europeiska, amerikanska och andra internationella expertorganisationer har förändrat synen på behandling av kronisk hjärtsvikt med reducerad ejektionsfraktion (HFrEF) 1–3 . Man anser nu att det finns fyra klasser av läkemedel som, oberoende av varandra, har visat en signifikant effekt för att minska sjuklighet och mortalitet vid HFrEF. Det finns en...Läs mer

SE2211092595 (9 november 2022)

The aim of the Houchen et al. study was to compare real-world outcomes of Entresto® (sacubitril/valsartan) vs. angiotensin converting enzyme inhibitor (ACEi) or angiotensin receptor blocker (ARB) therapy, in RAASi-naïve patients with HF and reduced ejection fraction (HFrEF). 1 The outcomes showed that fewer patients with HFrEF initiating treatment with sacubitril/valsartan were re-...Läs mer

SE2211081723 (8 november 2022)

Den relativa effektfördelen för sakubitril/valsartan jämfört med enalapril kvarstår vid lägre doser men den absoluta risken för nya händelser ökar. 1

En del patienter med kronisk hjärtsvikt och nedsatt ejektionsfraktion (HFrEF) tolererar inte måldoserna av hjärtläkemedel. För att bedöma om sänkta doser sakubitril/valsartan ändå innebär fördelar för patienterna...Läs mer

SE2211081723 (8 november 2022)

Efter ett års behandling med sakubitril/valsartan hade EF förbättrats till >35 % hos nästan 2 av 3 patienter med hjärtsvikt och sänkt ejektionsfraktion (HFrEF) som var aktuella för ICD-implantat vid baseline. 1

För att minska risken för plötsliga dödsfall rekommenderas en ICD för patienter med hjärtsvikt (HF) och sänkt ejektionsfraktion (EF) med EF ≤35 %. 1...Läs mer

SE2211081723 (8 november 2022)

Patienter med kronisk hjärtsvikt med nedsatt ejektionsfraktion som behandlades med sakubitril/valsartan blev mer sällan återinlagda inom 30 dagar jämfört med patienter som behandlades med enalapril. 1

Den första månaden efter utskrivningen är särskilt känslig för hjärtsviktspatienter (HF). För att se om sakubitril/valsartan kan sänka risken för återinläggning...Läs mer

SE2211081723 (8 november 2022)

Hjärtsviktspatienter (HFrEF) som behandlades med sakubitril/valsartan löpte betydligt lägre risk att drabbas av plötslig hjärtdöd eller dödsfall från förvärrad hjärtsvikt jämfört med patienter som behandlades med enalapril. 1

Resultatet från PARADIGM-HF-studien visar redan att behandling med sakubitril/valsartan sänker risken för kardiovaskulär död och total död...Läs mer

SE2211081723 (8 november 2022)

Behandling med sakubitril/valsartan hade, jämfört med enalapril, gynnsamma effekter på kardiovaskulära och njurrelaterade händelser hos patienter med hjärtsvikt och reducerad ejektionsfraktion (HFrEF), oavsett kronisk njursjukdomsstatus (CKD). 1

Patienter med HFrEF har ofta försämrad njurfunktion. Vid behandling av HFrEF är blockeringen av renin-angiotensin-...Läs mer

SE2211081723 (8 november 2022)

Även om kliniska riktlinjer rekommenderar läkemedelsoptimering vid utskrivningen av patienter som lagts in för hjärtsvikt med sänkt ejektionsfraktion (HFrEF) skrivs över 90 % av patienterna ut utan sakubitril/valsartan och det är osannolikt att det ges under uppföljningen. 1

Patienter med hjärtsvikt med sänkt ejektionsfraktion (HFrEF) läggs ofta in på sjukhus på...Läs mer

SE2211081723 (8 november 2022)

Sakubitril/valsartan minskar kardiovaskulär död och sjukhusinläggning för hjärtsvikt enalapril för patienter med kronisk hjärtsvikt med nedsatt ejektionsfraktion (HFrEF) oavsett systoliskt blodtryck (SBP) och utfall. 1

HFrEF-patienter med lågt SBP har sämre prognos än dem med högre SBP. Detta tillsammans med en oro för hypotoni gör att läkare tvekar att skriva ut...Läs mer

SE2211081723 (8 november 2022)

Oavsett tidigare förekomst av hjärtsvikt och oavsett behandlingsstatus leder sakubitril/valsartan till signifikant större sänkning av NT-proBNP-nivåerna och numerärt färre kliniska utfall* jämfört med enalapril hos patienter som läggs in för akut dekompenserad hjärtsvikt. 1

* Kliniska utfall i form av kardiovaskulär död eller...Läs mer

SE2211081723 (8 november 2022)