Kardiologi

Svensk sjukvård är bra på att behandla kranskärlssjukdom, framför allt hjärtinfarkter. Patienterna är också duktiga på att ta hand om sig själva. Ändå kvarstår faktum – hjärt- och kärlsjukdom är fortfarande den vanligaste dödsorsaken i Sverige. Linda Mellbin drivs av en önskan av att förbättra läget när det gäller kardiovaskulär prevention i praktiken. Linda Mellbin, docent och kardiolog vid...Läs mer

SE2303018819 (1 mars 2023)

Blodfettsrubbningar är en riskfaktor vid hjärt-kärlsjukdomar. Men hur bör vi hantera lipider och hur når vi satta målvärden? Hur ger vi patienterna de bästa förutsättningarna långsiktigt? Lyssna till experter inom aktuellt område diskutera lipider vid hjärt-kärlbehandling. Vad är deras erfarenheter och insikter? Låt dig inspireras och bli en del av samtalet så som det passar dig – genom...Läs mer

SE2303018819 (1 mars 2023)

Livsstilsförändringar och läkemedel är grunden vid kardiovaskulär prevention. Men hur ser implementationen av detta ut i vår kliniska vardag? Hur förhindrar vi komplikationer och förvärrad sjukdom? Hur följer vi nya riktlinjer? I samtal med experter inom aktuellt ämne diskuteras kliniska erfarenheter. Låt dig inspireras och bli en del av samtalet så som det passar dig – genom podcast,...Läs mer

SE2303018819 (1 mars 2023)

En av de bäst dokumenterade och samtidigt en av de svåraste utmaningarna som läkekonsten har att hantera. Så kan dålig patientföljsamhet beskrivas. Björn Wettermark skulle gärna se att problemet diskuterades mer. Han är en av frontfigurerna i en stor europeisk satsning som syftar att öka följsamheten till medicinska behandlingar.

– Det pratas mycket om behovet av nya...Läs mer

SE2302203452 (23 februari 2023)

Brist på följsamhet till ordinerad behandling är en stor utmaning och välkänt sedan tidigare. Hur vänder vi trenden och skapar en mer välbehandlad patient? Här kan du lyssna till hur experter inom aktuellt område bemöter följsamhetsproblematiken. Vad är deras erfarenheter och insikter? Låt dig inspireras och bli en del av samtalet så som det passar dig – genom podcast, webbinarier eller video...Läs mer

SE2302235528 (23 februari 2023)

Data från olika studier kan ha olika betydelse i det kliniska arbetet och vid val av behandling. Ta del av resultat från registerstudier gällande behandling av HFrEF. Diskutera hur dessa kan tolkas och sättas i relation till data från randomiserade kontrollerade kliniska studier.

Real World Evidence – erfarenhet från svenska hjärtsviktspatienter

Ta del av de...Läs mer

SE2301137670 (13 januari 2023)