Kardiologi

CardioCast  Nordic utan text
18 mars 2021 12:10
Lägg till i kalendern
Månatliga webbinarier med fokus på hjärtsvikt våren 2021. CHARLOTTA LJUNGMAN- Hjärtsvikt på sjukhus, inte bara kardiologens utmaning Produktinformation om Entresto® (sakubitril/valsartan) kommer att förekomma. I höst startar våra digitala, terapiinriktade utbildningar med några av Sveriges främsta...Läs mer
SE2010052747
Lägg till i kalendern
CardioCast  Nordic utan text
13 april 2021 12:10
Lägg till i kalendern
Månatliga webbinarier med fokus på hjärtsvikt våren 2021. LEIF KÖLDAL - Ultraljud på trekvart Produktinformation om Entresto® (sakubitril/valsartan) kommer att förekomma. I höst startar våra digitala, terapiinriktade utbildningar med några av Sveriges främsta experter inom hjärtsvikt. Du som är...Läs mer
SE2010052747
Lägg till i kalendern
CardioCast  Nordic utan text
4 maj 2021 12:10
Lägg till i kalendern
Månatliga webbinarier med fokus på hjärtsvikt våren 2021. CHARLOTTA LJUNGMAN - Hjärtsvikt på sjukhus, inte bara kardiologens utmaning Produktinformation om Entresto® (sakubitril/valsartan) kommer att förekomma. I höst startar våra digitala, terapiinriktade utbildningar med några av Sveriges främsta...Läs mer
SE2010052747
Lägg till i kalendern

Hur skulle du agera? I länken nedan finner du typfall som syftar till att öka kunskapen inom systolisk hjärtsvikt. Alla patientfall är typfall och återspeglar således inte en enskild patient. Dina svar är helt anonyma och kommer inte jämföras med andra kollegors svar.

Typfall 1, handlar om Petros 63 år med nyupptäckt systolisk hjärtsvikt. Petros är tidigare hjärtfrisk, inkommer till...Läs mer

SE2001792981 (Januari 2020)

Under ESC-HF i Aten (25-28 maj 2019) presenterade HFA inom ESC ett konsensusdokument gällande behandling och omhändertagande av hjärtsviktspatienter. Detta dokument är också publicerad i European Journal of Heart Failure med titeln:

Clinical practice update on heart failure 2019: pharmacotherapy, procedures, devices and patient management. An expert consensus meeting report of...Läs mer

SE2006151295 (15 juni 2020)

Se en kort sammanfattning av PIONEER-HF studien med Daniel Johansson, PhD och tidigare vetenskaplig rådgivare inom Cardiovascular, Renal & Metabolism på Novartis.

PIONEER-HF är publicerad i New England Journal of Medicine i november 2018 (Velazquez, E. J. et al. NEJM, Nov 11, 2018 epub.aheadofprint).

Läs mer

SE2006110775 (11 juni 2020)

Här kan du anmäla intresse för att boka in ett möte med oss. Du kan boka ett möte på din arbetsplats eller ett möte via webben.

Möte över webb

Vi hoppas att vi med hjälp av webbmöten kan erbjuda dig en mer flexibel och interaktiv mötesform som passar in i din vardag. Vi använder ett webbaserat verktyg som möjliggör att du kan se en Novartis representant och...Läs mer

SE2006151295 (15 juni 2020)
×

Medical Information Request

×

Ask Speakers