Blodfettsrubbningar

En patient med hjärtkärlhändelse får i sin resa genom vården träffa många olika vårdgivare som har olika roller att fylla. I detta avsnitt får vi ta del av Annika Ravn-Fischers, kardiolog och överläkare Sahlgrenska universitetssjukhuset, och Patrik Lyngås, sviktsköterska och med. Dr Södersjukhuset, tankar kring hur samarbetet vårdgivare emellan kan utvecklas för att öka patientens följsamhet...Läs mer

SE2206265227 (26 juni 2022)

Kan vi göra målvärden motiverande för patienten? Och hur pratar man om svåra saker som alkoholkonsumtion och övervikt? Om dessa frågor diskuterar Annika Ravn-Fischer, kardiolog och överläkare Sahlgrenska universitetssjukhuset, och Patrik Lyngå, sviktsköterska och med. Dr Södersjukhuset i detta avsnitt av Hjärtsnack. De delar med sig av sina erfarenheter och tankar kring patientsamtalet och hur...Läs mer

SE2206265228 (26 juni 2022)

Kan moderna begrepp inom beteendepsykologin, som nudging förbättra följsamheten till behandling av hjärtkärlsjukdom? Hör sviktsköterska och med. dr Patrik Lyngå, Södersjukhuset och psykolog och nudingexpert Niklas Laninge diskutera hur man tillsammans med patienterna skapar möjligheter för en beteendeförändring som också förbättrar följsamheten. Under fyra fristående avsnitt gräver vi djupare...Läs mer

SE2206265230 (26 juni 2022)

Vems ansvar är det att följsamheten till behandling successivt försämras hos patienter redan något år efter en hjärtkärlhändelse? Hör kardiolog och överläkare Annika Ravn-Fischer, Sahlgrenska universitetssjukhuset, beskriva några olika framgångsfaktorer för förbättrad följsamhet, där samarbetet mellan specialistklinik och primärvård, samt i slutändan dialogen med patienten kommer i fokus....Läs mer

SE2206265229 (26 juni 2022)

Jan Borén är professor och prefekt vid institutionen för Medicin vid Göteborgs Universitet och läkare vid klinisk kemi på Sahlgrenska universitetssjukhuset. Hans forskningsområde är kardiovaskulär lipidmetabolism och behandling av dyslipidemier. Han har även förtroendeuppdrag som co-editor vid EAS, European Atherosclerosis Society.

I denna film berättar Jan om Lp(a), en nyligen...Läs mer

SE2204257423 (25 april 2022)

Patienter med diabetesdyslipidemi har dubbla riskfaktorer och en förhöjd risk för att drabbas av hjärtkärlhändelse eller död i tidig ålder. För att sänka denna risk måste såväl blodsocker som kolesterol hanteras och behandlas. I denna film berättar Åke Sjöholm, professor och överläkare vid Gävle sjukhus samt Högskolan i Gävle, om hur diabetesdyslipidemi bör utredas och behandlas. Åke är...Läs mer

SE2204226443 (22 april 2022)

FH är en genetiskt nedärvd sjukdom som ger kraftigt förhöjda LDL-nivåer och därmed en ökad risk att i ung ålder drabbas av kardiovaskulär händelse och död. I denna film får du ta del av det senaste inom behandling och utredning av FH och hur du som kliniker bör tänka när du träffar en patient som du misstänker kan ha FH. Föreläsaren inom detta område är Peter Benedek, endokrinolog och...Läs mer

SE2204215642 (21 april 2022)
×

Ask Speakers

×

Medical Information Request