Hjärtsvikt

Entresto

Under ESC-HF i Aten (25-28 maj 2019) presenterade HFA inom ESC ett nytt konsensusdokument gällande behandling och omhändertagande av hjärtsviktspatienter. Detta dokument är också publicerad i European Journal of Heart Failure med titeln:

Clinical practice update on heart failure 2019: pharmacotherapy, procedures, devices and patient management. An expert consensus meeting reportVisa mer

SE1906700219
Entresto

Här kan du anmäla intresse för att boka in ett möte med oss. Du kan boka ett möte på din arbetsplats eller ett möte via webben.

Möte över webb

Vi hoppas att vi med hjälp av webbmöten kan erbjuda dig en mer flexibel och interaktiv mötesform som passar in i din vardag. Vi använder ett webbaserat verktyg som möjliggör att du kan se en Novartis representant ochVisa mer

SE1905686118
Mormor och son

Registrera dig till vårt nyhetsbrev inom kardiologi för att på ett enkelt sätt ta del av olika rapporter, föreläsningar, patientfall och annat intressant. Vårt digitala nyhetsbrev kommer ut upp till 6 gånger om året och du kan ta emot det i din dator, mobil eller surfplatta. Produktinformation kan förekomma.
 

SE1905686109
Entresto

Här samlar vi vanliga frågor och svar om ENTRESTO. Om du har en fråga som inte besvaras i texten är du välkommen att boka ett möte eller kontakta oss.


Q: Vilken är indikationen för ENTRESTO?
Entresto är indicerat för kronisk symtomatisk hjärtsvikt hos vuxna med nedsatt ejektionsfraktion.1


Q:Visa mer

SE1905686118
Entresto

Patienter med hjärtsvikt och reducerad ejektionsframktion (HFrEF) som blivit inlagd på sjukhus för akut dekompenserad hjärtsvikt har hög risk för död eller återinläggning på sjukhus. Var femte patient (HFrEF och HFpEF) i Sverige som vårdats på sjukhus för hjärtsvikt återinläggs eller dör inom 30 dagar1. Tiden för att nå optimal behandling för varje patient enligt riktlinjer ärVisa mer

SE1910750061
Entresto

Effekten av ENTRESTO i jämförelse med en av dagens basbehandlingar (enalapril) har i flertalet publicerade studier visat sig vara bättre vid behandling av patienter med nedsatt ejektionsfraktion.1,3

I den hittills största studien som har genomförts på hjärtsviktspatienter, PARADIGM-HF,  jämfördes effekten mellan ENTRESTO och enalapril. Nedan beskrivs studienVisa mer

SE1905686118
Entresto

Rekommenderad startdos för ENTRESTO är 49 mg/51mg två gånger dagligen, utom i de olika situationer som beskrivs nedan. Dosen bör fördubblas varannan till var fjärde vecka till måldosen 97mg/103mg två gånger dagligen, beroende på hur patienten tolererar behandlingen.

  • Om patienten har tolerabilitetsproblem (systoliskt blodtryck SBP ≤95 mmHg, symtomatisk

  • Visa mer
SE1905686118
×

Medical Information Request

×

Ask Speakers