Hjärtsvikt

Hur skulle du agera? I länken nedan finner du typfall som syftar till att öka kunskapen inom systolisk hjärtsvikt. Alla patientfall är typfall och återspeglar således inte en enskild patient. Dina svar är helt anonyma och kommer inte jämföras med andra kollegors svar.

Typfall 1, handlar om Petros 63 år med nyupptäckt systolisk hjärtsvikt. Petros är tidigare hjärtfrisk, inkommer till...Visa mer

SE2001792981 (Januari 2020)

Under ESC-HF i Aten (25-28 maj 2019) presenterade HFA inom ESC ett konsensusdokument gällande behandling och omhändertagande av hjärtsviktspatienter. Detta dokument är också publicerad i European Journal of Heart Failure med titeln:

Clinical practice update on heart failure 2019: pharmacotherapy, procedures, devices and patient management. An expert consensus meeting report of...Visa mer

SE2006151295 (15 juni 2020)

Se en kort sammanfattning av PIONEER-HF studien med Daniel Johansson, PhD och tidigare vetenskaplig rådgivare inom Cardiovascular, Renal & Metabolism på Novartis.

PIONEER-HF är publicerad i New England Journal of Medicine i november 2018 (Velazquez, E. J. et al. NEJM, Nov 11, 2018 epub.aheadofprint).

Visa mer

SE2006110775 (11 juni 2020)

Här kan du anmäla intresse för att boka in ett möte med oss. Du kan boka ett möte på din arbetsplats eller ett möte via webben.

Möte över webb

Vi hoppas att vi med hjälp av webbmöten kan erbjuda dig en mer flexibel och interaktiv mötesform som passar in i din vardag. Vi använder ett webbaserat verktyg som möjliggör att du kan se en Novartis representant och...Visa mer

SE2006151295 (15 juni 2020)

Registrera dig till vårt nyhetsbrev inom kardiologi för att på ett enkelt sätt ta del av olika rapporter, föreläsningar, patientfall och annat intressant.

Novartis skulle vilja komma i kontakt med dig genom att sända annonser och information om våra produkter och behandlingsområden som vi tror du skulle vara intresserad av. Genom att fylla i dina uppgifter i det bifogade formuläret...Visa mer

SE2006110775 (11 juni 2020)

Patienter med hjärtsvikt och reducerad ejektionsframktion (HFrEF) som blivit inlagd på sjukhus för akut dekompenserad hjärtsvikt har hög risk för död eller återinläggning på sjukhus. Var femte patient (HFrEF och HFpEF) i Sverige som vårdats på sjukhus för hjärtsvikt återinläggs eller dör inom 30 dagar 1 . Tiden för att nå optimal behandling för varje patient enligt riktlinjer är...Visa mer

SE1910750061 (Oktober 2019)

Effekten av ENTRESTO i jämförelse med en av dagens basbehandlingar (enalapril) har i flertalet publicerade studier visat sig vara bättre vid behandling av patienter med nedsatt ejektionsfraktion. 1,3

I den hittills största studien som har genomförts på hjärtsviktspatienter, PARADIGM-HF , jämfördes effekten mellan ENTRESTO och enalapril. Nedan beskrivs...Visa mer

SE2006151295 (15 juni 2020)
×

Medical Information Request

×

Ask Speakers