Hjärtsvikt

En patient med hjärtkärlhändelse får i sin resa genom vården träffa många olika vårdgivare som har olika roller att fylla. I detta avsnitt får vi ta del av Annika Ravn-Fischers, kardiolog och överläkare Sahlgrenska universitetssjukhuset, och Patrik Lyngås, sviktsköterska och med. Dr Södersjukhuset, tankar kring hur samarbetet vårdgivare emellan kan utvecklas för att öka patientens följsamhet...Läs mer

SE2206265227 (26 juni 2022)

Kan vi göra målvärden motiverande för patienten? Och hur pratar man om svåra saker som alkoholkonsumtion och övervikt? Om dessa frågor diskuterar Annika Ravn-Fischer, kardiolog och överläkare Sahlgrenska universitetssjukhuset, och Patrik Lyngå, sviktsköterska och med. Dr Södersjukhuset i detta avsnitt av Hjärtsnack. De delar med sig av sina erfarenheter och tankar kring patientsamtalet och hur...Läs mer

SE2206265228 (26 juni 2022)

Kan moderna begrepp inom beteendepsykologin, som nudging förbättra följsamheten till behandling av hjärtkärlsjukdom? Hör sviktsköterska och med. dr Patrik Lyngå, Södersjukhuset och psykolog och nudingexpert Niklas Laninge diskutera hur man tillsammans med patienterna skapar möjligheter för en beteendeförändring som också förbättrar följsamheten. Under fyra fristående avsnitt gräver vi djupare...Läs mer

SE2206265230 (26 juni 2022)

Vems ansvar är det att följsamheten till behandling successivt försämras hos patienter redan något år efter en hjärtkärlhändelse? Hör kardiolog och överläkare Annika Ravn-Fischer, Sahlgrenska universitetssjukhuset, beskriva några olika framgångsfaktorer för förbättrad följsamhet, där samarbetet mellan specialistklinik och primärvård, samt i slutändan dialogen med patienten kommer i fokus....Läs mer

SE2206265229 (26 juni 2022)

Den relativa effektfördelen för sakubitril/valsartan jämfört med enalapril kvarstår vid lägre doser men den absoluta risken för nya händelser ökar. 1

En del patienter med kronisk hjärtsvikt och nedsatt ejektionsfraktion (HFrEF) tolererar inte måldoserna av hjärtläkemedel. För att bedöma om sänkta doser sakubitril/valsartan ändå innebär fördelar för patienterna...Läs mer

SE2204290847 (29 april 2022)

Efter ett års behandling med sakubitril/valsartan hade EF förbättrats till >35 % hos nästan 2 av 3 patienter med hjärtsvikt och sänkt ejektionsfraktion (HFrEF) som var aktuella för ICD-implantat vid baseline. 1

För att minska risken för plötsliga dödsfall rekommenderas en ICD för patienter med hjärtsvikt (HF) och sänkt ejektionsfraktion (EF) med EF ≤35 %. 1...Läs mer

SE2204290847 (29 april 2022)

Patienter med kronisk hjärtsvikt med nedsatt ejektionsfraktion som behandlades med sakubitril/valsartan blev mer sällan återinlagda inom 30 dagar jämfört med patienter som behandlades med enalapril. 1

Den första månaden efter utskrivningen är särskilt känslig för hjärtsviktspatienter (HF). För att se om sakubitril/valsartan kan sänka risken för återinläggning...Läs mer

SE2204290847 (29 april 2022)

Hjärtsviktspatienter (HFrEF) som behandlades med sakubitril/valsartan löpte betydligt lägre risk att drabbas av plötslig hjärtdöd eller dödsfall från förvärrad hjärtsvikt jämfört med patienter som behandlades med enalapril. 1

Resultatet från PARADIGM-HF-studien visar redan att behandling med sakubitril/valsartan sänker risken för kardiovaskulär död och total död...Läs mer

SE2204290847 (29 april 2022)

Behandling med sakubitril/valsartan hade, jämfört med enalapril, gynnsamma effekter på kardiovaskulära och njurrelaterade händelser hos patienter med hjärtsvikt och reducerad ejektionsfraktion (HFrEF), oavsett kronisk njursjukdomsstatus (CKD). 1

Patienter med HFrEF har ofta försämrad njurfunktion. Vid behandling av HFrEF är blockeringen av renin-angiotensin-...Läs mer

SE2204290847 (29 april 2022)
×

Ask Speakers

×

Medical Information Request