Hjärtsvikt

Svensk sjukvård är bra på att behandla kranskärlssjukdom, framför allt hjärtinfarkter. Patienterna är också duktiga på att ta hand om sig själva. Ändå kvarstår faktum – hjärt- och kärlsjukdom är fortfarande den vanligaste dödsorsaken i Sverige. Linda Mellbin drivs av en önskan av att förbättra läget när det gäller kardiovaskulär prevention i praktiken. Linda Mellbin, docent och kardiolog vid...Läs mer

SE2303018819 (1 mars 2023)

Livsstilsförändringar och läkemedel är grunden vid kardiovaskulär prevention. Men hur ser implementationen av detta ut i vår kliniska vardag? Hur förhindrar vi komplikationer och förvärrad sjukdom? Hur följer vi nya riktlinjer? I samtal med experter inom aktuellt ämne diskuteras kliniska erfarenheter. Låt dig inspireras och bli en del av samtalet så som det passar dig – genom podcast,...Läs mer

SE2303018819 (1 mars 2023)

En av de bäst dokumenterade och samtidigt en av de svåraste utmaningarna som läkekonsten har att hantera. Så kan dålig patientföljsamhet beskrivas. Björn Wettermark skulle gärna se att problemet diskuterades mer. Han är en av frontfigurerna i en stor europeisk satsning som syftar att öka följsamheten till medicinska behandlingar.

– Det pratas mycket om behovet av nya...Läs mer

SE2302203452 (23 februari 2023)

Brist på följsamhet till ordinerad behandling är en stor utmaning och välkänt sedan tidigare. Hur vänder vi trenden och skapar en mer välbehandlad patient? Här kan du lyssna till hur experter inom aktuellt område bemöter följsamhetsproblematiken. Vad är deras erfarenheter och insikter? Låt dig inspireras och bli en del av samtalet så som det passar dig – genom podcast, webbinarier eller video...Läs mer

SE2302235528 (23 februari 2023)

Data från olika studier kan ha olika betydelse i det kliniska arbetet och vid val av behandling. Ta del av resultat från registerstudier gällande behandling av HFrEF. Diskutera hur dessa kan tolkas och sättas i relation till data från randomiserade kontrollerade kliniska studier.

Real World Evidence – erfarenhet från svenska hjärtsviktspatienter

Ta del av de...Läs mer

SE2301137670 (13 januari 2023)

För att möta de nationella riktlinjerna avseende omhändertagande av sviktpatienter, har man i region Värmland gått den digitala vägen. Hör hur digitala ronder stärkt samarbetet med primärvården och om erfarenheter från att jobba med digitala sviktmottagningar.

VIDEO Digitala möjligheter för bättre patientomhändertagande - exempel från region Värmland...Läs mer
SE2301137670 (13 januari 2023)
Delta i våra webbinarier
14 februari 2023 12:10 - 25 maj 2023 13:00

I direktsända webbinarier vrider och vänder experter på utvalda områden inom kardiologi. Anmäl dig och ta del av disskusionerna

Agenda för samtliga webbinar 12.10 Välkomna 12.15 Föreläsning enligt schema 12.45 Frågestund 12.50 Avslut

Påminnelse och webblänk för...Läs mer

SE2301024426 (2 januari 2023)

Nya behandlingsriktlinjer från europeiska, amerikanska och andra internationella expertorganisationer har förändrat synen på behandling av kronisk hjärtsvikt med reducerad ejektionsfraktion (HFrEF) 1–3 . Man anser nu att det finns fyra klasser av läkemedel som, oberoende av varandra, har visat en signifikant effekt för att minska sjuklighet och mortalitet vid HFrEF. Det finns en...Läs mer

SE2211092595 (9 november 2022)