(ENE104) För patienter, produktinformation
(ATE101) För patienter, produktinformation
En guide till några av de termer som används i samtal om melanom
för dosering och feberbiverkan vid kombinationsbehandling med Tafinlar® och Mekinist®
För dig som ordinerats Tafinlar och Mekinist.
För dig som ordinerats Tafinlar och Mekinist.
Generella råd hur du solar säkert.
Vid metastaserat eller icke operabelt malignt melanom.
×

Medical Information Request

×

Ask Speakers