Om MS diagnostiseras tidigt kan det göra stor skillnad. Ett nära samarbete i multidisciplinära team, där en neurolog eller barnneurolog ingår, rekommenderas vid tidig misstanke på MS hos barn.

Kan det vara MS?

2/3 av alla barn med MS-symtom får inte sin diagnos förrän i vuxen ålder.¹

Kognition

”Förut fick jag lätt alla rätt och alltid bra betyg, men nu kvittar det hur mycket jag pluggar, jag kan ändå inte svaren på alla frågorna.”

Kognitiva förändringar kan uppträda när som helst under MS-utvecklingen, även som första symtom. Minne, informationsbehandling, koncentration, exekutiva funktioner, visuospatiella funktioner och talförmåga kan påverkas. De kognitiva förändringarna vid MS kännetecknas av en plötsligt nedsatt funktion, precis som under ett MS-skov. Efterföljande förändringar utvecklas oftast långsammare.2

Nedsatt syn

”Ibland ser jag dubbelt och orden kan bli väldigt suddiga.”

Synproblem är ofta ett av de allra första symtomen på MS. Optikusneurit (inflammation i synnerven) är för det mesta övergående och försvinner ofta utan behandling, dock kan patienten få kvarstående symtom som dimsyn eller blindhet på ena ögat.2

Domningar

”Jag trodde att benen domnade för att jag hade suttit stilla för länge, det kan också inträffa när jag går och vägrar försvinna.”

Stickningar och domningar är ett av de vanligaste varningstecknen på MS. För att räknas som ett skov måste domningarna vid MS vara i mer än 24 timmar.2

Blåsproblem

”Jag behöver kissa mycket oftare än tidigare.”

Svaghet i armar och ben

”Ibland känns det som om jag går omkring med blytyngder runt armar och ben.”

Kronisk  trötthet (fatigue) orsakas av att nerverna i ryggraden förstörs. Hos barn med MS kommer fatigue oftast plötsligt och kan vara i flera veckor innan den ger med sig.2

Balans

”Jag har åkt skateboard sedan jag var 7. Nu tappar jag ofta balansen och trillar av brädan.”

Yngre barn (under 12 år) drabbas oftare av motoriska symtom (56 % jämfört med 45 %) och koordinationsproblem som första symtom (50 % jämfört med 32 %), jämfört med äldre barn.3 

 

Referenser:
  1. Chitnis T, Glanz B, Jaffin S, Healy B. Demographics of pediatric-onset multiple sclerosis in an MS center population from the Northeastern United States. Mult Scler. 2009;15(5):627-631.
  2. National Multiple Sclerosis Society. https://www.nationalmssociety.org/. Publicerad den 27 augusti 2018. Hämtad den 19 april 2019.
  3. Belman AL, Krupp LB, Olsen CS, et al. Characteristics of children and adolescents with multiple sclerosis. Pediatrics 2016;138(1):e20160120. 
Betygsätt sidan
SE2003105904 (10 mars 2020)
×

Ask Speakers

×

Medical Information Request