Patienter med MS kan redan tidigt få besvärliga symtom. ~3 % till 10 % av de 2,3 miljoner människor globalt som har MS fick sina första symtom som barn eller tonåringar.1,2 28 % av alla barn med MS fick symtom före 12 års ålder.Genomsnittsåldern vid sjukdomsdebut hos barn är 14 år, med högst incidens mellan 13 och 16 år. Prevalensen av pediatrisk MS är låg och står endast för cirka 1,7 % till 5,6 % av alla MS-fall.4

Flickor i tidiga och mellersta tonåren får oftare MS

Skovfrekvensen hos flickor med MS kan vara högre före och under puberteten.Efter puberteten löper flickor 2 till 3 gånger högre risk att få MS än pojkar. 1

Symtom

Om man inte känner igen de första symtomen hos barn kan MS-diagnosen missas.Barn kanske inte så gärna vill berätta att de har problem med urinvägarna eller sexuella symtom som skulle kunna tyda på MS.Vissa vanliga MS-symtom som fatigue, depression/irritabilitet och kognitiv nedsättning kanske uppfattas som ”typiskt tonårsbetende”.8

Jämfört med hos vuxna har hjärnan hos barn större förmåga att kompensera för de skador som orsakas av MS och det kan vara svårare att upptäcka dessa på magnetresonanstomografi (MRT).1

Några vanliga symtom3,9

 • Sensoriska symtom6
 • Fatigue
 • Domningar
 • Stickningar
 • Synproblem
 • Svaghet i armar och ben

 

Symtomen hos barn är desamma som hos vuxna, kan komma i kluster och är ofta svåra att upptäcka.1 Följ upp de ledtrådar du får från dina barnpatienter - beställ vårt frågeformulär. →

Om MS diagnostiseras tidigt kan det göra stor skillnad. Samarbete i ett multidisciplinärt team där neurolog eller barnneurolog ingår rekommenderas vid tidig misstanke på MS hos barnpatienter. 

Referenser:
 1. National Multiple Sclerosis Society. https://www.nationalmssociety.org/. Publicerad den 27 augusti 2018. Hämtad den 19 april 2019.  
 2. Ghezzi A, Baroncini D, Zaffaroni M, Comi G. Pediatric versus adult MS: similar or different? Mult Scler Demyelinating Disord. Publiserad online den 7 maj 2017. doi:10.1186/s40893-017-0022-6.
 3. Belman AL, Krupp LB, Olsen CS, et al. Characteristics of children and adolescents with multiple sclerosis. Pediatrics 2016;138(1):e20160120.
 4. Alroughani R, Boyko A. Pediatric multiple sclerosis: a review. BMC Neurol. 2018;18(1):27. doi:10.1186/s12883-018-1026-3.
 5. Lulu S, Graves J, Waubant E. Menarche increases relapse risk in pediatric multiple sclerosis. Mult Scler. 2016;22(2):193-200.  
 6. Chabas D, Green AJ, Waubant E. Pediatric multiple sclerosis. NeuroRx. 2006;3(2):264-275. 
 7. Venkateswaran S, Banwell B. Pediatric multiple sclerosis. Neurologist. 2010;16(2):92-105.
 8. Mellen Center Approach: Pediatric Onset Multiple Sclerosis. Cleveland Clinic. https://my.clevelandclinic.org/-/scassets/files/org/neurological/multipl.... Hämtad den 19 april 2019.  
 9. Pediatric Multiple Sclerosis. Cleveland Clinic. https://my.clevelandclinic.org/ccf/media/files/Multiple_sclerosis_center.... Hämtad den 19 april 2019.
Betygsätt sidan
SE2108162843 (16 augusti 2021)
×

Ask Speakers

×

Medical Information Request