Multipel skleros (MS)

Även om MS är vanligare hos vuxna är det fortfarande extremt viktigt att upptäcka MS hos barn för ett bättre långtidsutfall. 1 Patienter som får MS redan som barn får nästan alltid skovvis förlöpande MS. 2

En översikt

MS har ett skadligt och progressivt förlopp. Skovfrekvensen hos barn under de första 6 åren med sjukdomen är mer än dubbelt så hög som hos vuxna....Visa mer

SE2003105904 (10 mars 2020)

Patienter med MS kan redan tidigt få besvärliga symtom. ~3 % till 10 % av de 2,3 miljoner människor globalt som har MS fick sina första symtom som barn eller tonåringar. 1,2 28 % av alla barn med MS fick symtom före 12 års ålder. 3 Genomsnittsåldern vid sjukdomsdebut hos barn är 14 år, med högst incidens mellan 13 och 16 år. Prevalensen av pediatrisk MS är låg och står...Visa mer

SE2003105904 (10 mars 2020)
×

Medical Information Request

×

Ask Speakers