Allergisk astma

Xolair omalizumab

Finala resultat från EXPECT-studien (Xolair Pregnancy Registry study) har lett till en uppdatering av SmPC-texten för Xolair. Numera kan man alltså behandla gravida- och ammande kvinnor med Xolair, när så är kliniskt nödvändigt.

Under årets American Academy of Allergy, Asthma & Immunology (AAAAI)-möte i mars presenterades de fi nala resultaten från EXPECT-studien.Visa mer

SE1911769247
Xolair

Omalizumab är en monoklonal anti-IgE-antikropp som används för att behandla svår allergisk astma (SAA). En stor fransk observationsstudie, STELLAIR, hade som målsättning att studera hur högre respektive lägre blodnivåer av eosinofi la granulocyter före behandlingsstart, påverkade effekten av omalizumab hos patienter med SAA. Studien inkluderade data från franska medicinska register över SAA-Visa mer

SE1909739572
Xolair

Ladda ned GINA guidelines 2019En av de större förändringarna i GINA 2019 är att man inte längre rekommenderar att behandling av astma initieras med inhalerade, kortverkande beta-2-stimulerare i monoterapi.Istället rekommenderar GINAVisa mer

SE1909739572
Xolair

Nästa steg med ökad frihet med Xolair.

7 av 10 patienter är positiva till hemadministrering av Xolair1. Hemadministrering ger patienten mer frihet och självständighet, och ett besök mindre som måste bokas och genomföras varannan vecka eller varje månad. 

För vilka patienter passar hemadministrering av Xolair?

Patienter utan tidigareVisa mer

SE1908720560
Xolair

Registrera dig till vårt nyhetsbrev för att på ett enkelt sätt hålla dig uppdaterad och fortbilda dig inom terapiområdet luftvägar, med fokus på allergisk astma. Vårt digitala nyhetsbrev kommer ut 4-6 gånger om året och du kan ta emot det i din dator, mobil eller surfplatta. Nyhetsbrevet kan innehålla produktinformation. I våra utskick får du värdefull information som:

SE1908720560
Xolair

Här kan du anmäla intresse för att boka in ett möte med oss. Du kan boka ett möte på din arbetsplats eller ett möte via webben.

Möte över webb

Vi hoppas att vi med hjälp av webbmöten kan erbjuda dig en mer flexibel och interaktiv mötesform som passar in i din vardag. Vi använder ett webbaserat verktyg som möjliggör att du kan se en Novartis representant ochVisa mer

SE1908720560
×

Medical Information Request

×

Ask Speakers