Allergisk astma

Liksom i stora delar av världen har prevalensen för astma i Sverige ökat under senare år. Aktuella studier beskriver en prevalens på cirka 10% av den vuxna befolkningen. Tack vare effektiv behandling lever många astmatiker ett liv utan större begränsningar, men samtidigt finns det en del som har en svår och okontrollerad astma trots höga doser av underhållsbehandling.

Vår aktuella...Läs mer

SE2202114483 (11 februari 2022)

Xolair är godkänt för hemadministrering av patienter med svår allergisk astma (SAA) och kronisk spontan urtikaria 1,2 . Hemadministrering med Xolair kan ha många fördelar jämfört med administration på kliniken – både för patienter, vårdpersonal och samhälle.

Frigör vårdresurser

Om fler patienter utnyttjar möjligheten till hemadministrering kan...Läs mer

SE2202114483 (11 februari 2022)

Finala resultat från EXPECT-studien (Xolair Pregnancy Registry study) har lett till en uppdatering av SmPC-texten för Xolair. Numera kan man alltså behandla gravida- och ammande kvinnor med Xolair, när så är kliniskt nödvändigt.

Under årets American Academy of Allergy, Asthma & Immunology (AAAAI)-möte i mars presenterades de fi nala resultaten från EXPECT-studien...Läs mer

SE2202114483 (11 februari 2022)

Omalizumab är en monoklonal anti-IgE-antikropp som används för att behandla svår allergisk astma (SAA). En stor fransk observationsstudie, STELLAIR, hade som målsättning att studera hur högre respektive lägre blodnivåer av eosinofi la granulocyter före behandlingsstart, påverkade effekten av omalizumab hos patienter med SAA. Studien inkluderade data från franska medicinska register över SAA-...Läs mer

SE2202114483 (11 februari 2022)

Nästa steg med ökad frihet med Xolair.

7 av 10 patienter är positiva till hemadministrering av Xolair1. Hemadministrering ger patienten mer frihet och självständighet, och ett besök mindre som måste bokas och genomföras varannan vecka eller varje månad.

För vilka patienter passar hemadministrering av Xolair?

Patienter utan tidigare...Läs mer

SE2202114483 (11 februari 2022)

Doseringstabell vid svår allergisk astma 1 .

Referenser Produktresumé Xolair, FASS.se

Xolair (omalizumab) Rx, F, (F), EF*. ATC- kod R03DX05. Förpackning: Injektionsvätska lösning 75 mg, F. Injektionsvätska lösning 150 mg, (F). Indikationer: Svår allergisk astma: Vuxna och...Läs mer

SE2202114483 (11 februari 2022)

Registrera dig till vårt nyhetsbrev för att på ett enkelt sätt hålla dig uppdaterad och fortbilda dig inom terapiområdet luftvägar, med fokus på astma. Nyhetsbrevet kan innehålla produktinformation. I våra utskick får du värdefull information som:

inbjudningar till planerade vetenskapliga symposier, seminarier, workshops och webcasts. tillgängliga fortbildningar, föreläsningar och...Läs mer
SE2202114483 (11 februari 2022)

Här kan du anmäla intresse för att boka in ett möte med oss. Du kan boka ett möte på din arbetsplats eller ett möte via webben.

Möte över webb

Vi hoppas att vi med hjälp av webbmöten kan erbjuda dig en mer flexibel och interaktiv mötesform som passar in i din vardag. Vi använder ett webbaserat verktyg som möjliggör att du kan se en Novartis representant och...Läs mer

SE2202114483 (11 februari 2022)
×

Ask Speakers

×

Medical Information Request