Luftvägar

Uppdaterade riktlinjer från GINA 2020, innehåller bland annat vägledning kring omhändertagandet av astmapatienter under covid-19-pandemin. Global initiative for asthma (GINA) utkommer sedan 2003 regelbundet med nya uppdateringar kring omhändertagandet av astmapatienter. Under senare år arbetar man enligt målsättningen att publicera en uppdaterad rapport varje år. Årets rapport inleds med råd för...Visa mer
SE2005287926 (28 maj 2020)
Liksom i stora delar av världen har prevalensen för astma i Sverige ökat under senare år. Aktuella studier beskriver en prevalens på cirka 10% av den vuxna befolkningen. Tack vare effektiv behandling lever många astmatiker ett liv utan större begränsningar, men samtidigt finns det en del som har en svår och okontrollerad astma trots höga doser av underhållsbehandling. Vår aktuella kunskap om svår...Visa mer
SE2004089503 (8 april 2020)
Xolair är godkänt för hemadministrering av patienter med svår allergisk astma (SAA) och kronisk spontan urtikaria 1,2 . Hemadministrering med Xolair kan ha många fördelar jämfört med administration på kliniken – både för patienter, vårdpersonal och samhälle. Frigör vårdresurser Om fler patienter utnyttjar möjligheten till hemadministrering kan sjukvården frigöra tid och resurser under de annars...Visa mer
SE2001792983 (Januari 2020)
Finala resultat från EXPECT-studien (Xolair Pregnancy Registry study) har lett till en uppdatering av SmPC-texten för Xolair. Numera kan man alltså behandla gravida- och ammande kvinnor med Xolair, när så är kliniskt nödvändigt. Under årets American Academy of Allergy, Asthma & Immunology (AAAAI)-möte i mars presenterades de fi nala resultaten från EXPECT-studien. Det var en observationell,...Visa mer
SE2001792983 (Januari 2020)
Omalizumab är en monoklonal anti-IgE-antikropp som används för att behandla svår allergisk astma (SAA). En stor fransk observationsstudie, STELLAIR, hade som målsättning att studera hur högre respektive lägre blodnivåer av eosinofi la granulocyter före behandlingsstart, påverkade effekten av omalizumab hos patienter med SAA. Studien inkluderade data från franska medicinska register över SAA-...Visa mer
SE1909739572
En av de större förändringarna i GINA 2019 är att man inte längre rekommenderar att behandling av astma initieras med inhalerade, kortverkande beta-2-stimulerare i monoterapi.Istället rekommenderar GINA att alla vuxna och ungdomar med astma ska erbjudas en kombination av inhalerade kortikosteroider och bronkdilaterande läkemedel, för att minska risken för allvarlig försämring och för att...Visa mer
SE1909739572
Nästa steg med ökad frihet med Xolair. 7 av 10 patienter är positiva till hemadministrering av Xolair1. Hemadministrering ger patienten mer frihet och självständighet, och ett besök mindre som måste bokas och genomföras varannan vecka eller varje månad. För vilka patienter passar hemadministrering av Xolair? Patienter utan tidigare anafylaxi-händelser 2 Patienter utan anamnes på anafylaxi kan...Visa mer
SE2001792983 (Januari 2020)
Doseringstabell vid svår allergisk astma 1 . Referenser Produktresumé Xolair, FASS.se Xolair (omalizumab) Rx, F . Förpackning: Injektionsvätska lösning 75 mg, Injektionsvätska lösning 150 mg. Indikationer: Vuxna och ungdomar (från 12 års ålder): Xolair är indicerat som tilläggsbehandling för bättre kontroll av astma hos patienter med svår, allergisk astma, som visat positivt hudtest eller in...Visa mer
SE2001792983 (Januari 2020)
På Allergiskastma.se kan dina patienter hitta information om astma; symtom, diagnos och behandling, och få råd och tips som kan göra det enklare att leva med allergisk astma. Be gärna patienten läsa guiden «Tala med din läkare» som kan hjälpa patienten att förbereda sig till ert nästa möte.Visa mer
SE1908720555 (Augusti 2019)
×

Medical Information Request

×

Ask Speakers