Luftvägar

Propeller®-sensor för BREEZHALER®-inhalator (nedan kallad sensor/sensorn för BREEZHALER® och Propeller®-mobilapp (nedan kallad ”appen”) tillhör Propeller Health®.

Nästa generations inhalatorsystem för behandling av astma – BREEZHALER® med sensor*

En sensor som kan anslutas till en inhalator skapar nya möjligheter att stödja följsamheten vid astmabehandling, vilket kan...Läs mer

SE2105046768 (4 maj 2021)

Följsamheten till behandling är viktig för optimal symtomlindring och sjukdomskontroll vid astma. 1 Bristande följsamhet innebär att patienterna av någon anledning inte tar sina mediciner enligt de anvisningar som ordinerats av deras läkare. 1,2 Det kan bero på att patienten aldrig inleder sin behandling, tar läkemedlet på annat sätt än hur det ordinerades,...Läs mer

SE2104284031 (28 april 2021)

Välkontrollerad astma definieras som ett tillstånd där patienten i princip är fri från andningssymtom, både dag och natt och dessutom utan allvarliga exacerbationer. Patienten ska ha ett litet eller inget behov av vid behovsmedicinering för att lindra besvär och leva ett normalt, aktivt och produktivt liv. 1,3,4,6

Vid välkontrollerad astma är man fri från besvärande...Läs mer

SE2101277212 (27 januari 2021)

PALLADIUM visar att ATECTURA® BREEZHALER® en gång om dagen förbättrar astmabehandlingen jämfört med inhalation av enbart kortikosteroid två gånger om dagen.

ATECTURA® BREEZHALER® är en fast kombination av LABA/ICS för behandling av astma med potential att förbättra astmakontrollen hos symtomatiska patienter som redan behandlas med ICS i monoterapi. Till skillnad...Läs mer

SE2103241839 (24 mars 2021)

Här finner du som är vårdgivare och ordinerar ENERZAIR® BREEZHALER® instruktionsfilmer om sensorn, appen och användning av inhalatorn.

BREEZHALER®-inhalator användarinstruktioner Hur man använder BREEZHALER®-inhalatorn. Kom igång med SENSOR till ENERZAIR® BREEZHALER® Hur man installerar ENERZAIR® BREEZHALER® med SENSOR och Propeller-appen. ...Läs mer
SE2012153243 (15 dec 2020)

Registrera dig till vårt nyhetsbrev för att på ett enkelt sätt hålla dig uppdaterad och fortbilda dig inom terapiområdet luftvägar, med fokus på astma. Nyhetsbrevet kan innehålla produktinformation. I våra utskick får du värdefull information som:

inbjudningar till planerade vetenskapliga symposier, seminarier, workshops och webcasts. tillgängliga fortbildningar, föreläsningar och...Läs mer
SE2010233176 (23 okt 2020)
×

Ask Speakers

×

Medical Information Request