Kronisk spontan urtikaria

Xolair

Registrera dig till vårt nyhetsbrev inom reumatologi för att på ett enkelt sätt ta del av olika rapporter, föreläsningar, patientfall och annat intressant. Vårt digitala nyhetsbrev kommer ut upp till 6 gånger om året och du kan ta emot det i din dator, mobil eller surfplatta. Produktinformation kan förekomma.

 

SE1905683007
Xolair

Här kan du anmäla intresse för att boka in ett möte med oss. Du kan boka ett möte på din arbetsplats eller ett möte via webben.

Möte över webb

Vi hoppas att vi med hjälp av webbmöten kan erbjuda dig en mer flexibel och interaktiv mötesform som passar in i din vardag. Vi använder ett webbaserat verktyg som möjliggör att du kan se en Novartis representant och...Visa mer

SE1905683007 (Maj 2019)
Xolair

Det finns även möjlighet för patienten att administrera Xolair i hemmet.


För vilka patienter?

Hemadministrering med Xolair passar patienter som inte har tidigare historia av anafylaxi från och med den 4:e dosen om behandlande läkare bedömer detta lämpligt.


Introduktion till hemadministrering:

1. Tre första doserna med...Visa mer

SE2002171475 (17 februari 2020)
Xolair

Xolair rekommenderas, enligt internationella riktlinjer, vid behandling av kronisk spontan urtikaria när antihistamin inte har tillräcklig effekt. Xolair administreras som subkutan injektion med en förfylld spruta.1
 

Xolair (omalizumab) indikation
 

Xolair är indicerat som tilläggsbehandling vid behandling av kronisk spontan urtikaria hos vuxna och...Visa mer

SE2002171475 (17 februari 2020)
Xolair

För att bredda vår förståelse för sjukdomsmekanismer och kunna utveckla nya produkter för patienternas bästa följer vi alltid det som sker inom våra forsknings- och terapiområden. Här har vi samlat ett urval av studier som vi hoppas att du kan ha nytta av i ditt arbete med patienter med kronisk spontan urtikaria.

Omalizumab in patients with symptomatic chronic idiopathic /...Visa mer

SE2002171435 (17 februari 2020)
Woman exercising

Målet med behandlingen av kronisk spontan urtikaria är att uppnå samt bibehålla symtomfrihet.1 Studier har visat att patienter som bara till viss del, eller inte alls, uppnår symtomfrihet får negativ inverkan på sömnkvalitet, arbetsliv och socialt liv.2,3

I de nya reviderade internationella riktlinjerna från 2018 rekommenderas fyra behandlingssteg.1...Visa mer

SE1905683000 (Maj 2019)
Woman exercising

En del patienter med kronisk spontan urtikaria får bara kliande nässelutslag. Andra får både nässelutslag och angioödem. Hos 1–13 procent av patienterna yttrar sig sjukdomen men endast angioödem.1
 

Typiska symtom på urtikaria2,3

  • Spontant uppkomna rödflammiga upphöjda kvaddlar med olika storlek och form som sprider sig snabbt. De försvinner
  • ...Visa mer
SE1905683000 (Maj 2019)
Woman exercising

Registrera dig till vårt nyhetsbrev inom reumatologi för att på ett enkelt sätt ta del av olika rapporter, föreläsningar, patientfall och annat intressant. Vårt digitala nyhetsbrev kommer ut upp till 6 gånger om året och du kan ta emot det i din dator, mobil eller surfplatta.

SE1905683000 (Maj 2019)
×

Medical Information Request

×

Ask Speakers