Kronisk spontan urtikaria

Här kan du anmäla intresse för att boka in ett möte med oss. Du kan boka ett möte på din arbetsplats eller ett möte via webben.

Möte över webb

Vi hoppas att vi med hjälp av webbmöten kan erbjuda dig en mer flexibel och interaktiv mötesform som passar in i din vardag. Vi använder ett webbaserat verktyg som möjliggör att du kan se en Novartis representant och...Läs mer

SE1905683007 (Maj 2019)

Det finns även möjlighet för patienten att administrera Xolair i hemmet.

För vilka patienter?

Hemadministrering med Xolair passar patienter som inte har tidigare historia av anafylaxi från och med den 4:e dosen om behandlande läkare bedömer detta lämpligt.

Introduktion till hemadministrering:

1. Tre första doserna med...Läs mer

SE2002171475 (17 februari 2020)

Xolair rekommenderas, enligt internationella riktlinjer, vid behandling av kronisk spontan urtikaria när antihistamin inte har tillräcklig effekt. Xolair administreras som subkutan injektion med en förfylld spruta. 1

Xolair (omalizumab) indikation

Xolair är indicerat som tilläggsbehandling vid behandling av kronisk spontan urtikaria hos vuxna och ungdomar (från 12 års ålder...Läs mer

SE2002171475 (17 februari 2020)

För att bredda vår förståelse för sjukdomsmekanismer och kunna utveckla nya produkter för patienternas bästa följer vi alltid det som sker inom våra forsknings- och terapiområden. Här har vi samlat ett urval av studier som vi hoppas att du kan ha nytta av i ditt arbete med patienter med kronisk spontan urtikaria.

Omalizumab in patients with symptomatic chronic idiopathic /...Läs mer

SE2002171435 (17 februari 2020)

En del patienter med kronisk spontan urtikaria får bara kliande nässelutslag andra får både nässelutslag och angioödem. Hos 1–13 procent av patienterna yttrar sig sjukdomen med endast angioödem. 1

Typiska symtom på urtikaria 2,3 Spontant uppkomna rödflammiga upphöjda kvaddlar med olika storlek och form som sprider sig snabbt. De försvinner vanligtvis inom 24 timmar...Läs mer
SE2108121572 (12 augusti 2021)
×

Ask Speakers

×

Medical Information Request