Xolair®

Xolair omalizumab

Finala resultat från EXPECT-studien (Xolair Pregnancy Registry study) har lett till en uppdatering av SmPC-texten för Xolair. Numera kan man alltså behandla gravida- och ammande kvinnor med Xolair, när så är kliniskt nödvändigt.

Under årets American Academy of Allergy, Asthma & Immunology (AAAAI)-möte i mars presenterades de fi nala resultaten från EXPECT-studien....Visa mer

SE2001792983 (Januari 2020)
Xolair

Nästa steg med ökad frihet med Xolair.

7 av 10 patienter är positiva till hemadministrering av Xolair1. Hemadministrering ger patienten mer frihet och självständighet, och ett besök mindre som måste bokas och genomföras varannan vecka eller varje månad. 

För vilka patienter passar hemadministrering av Xolair?

Patienter utan tidigare...Visa mer

SE2001792983 (Januari 2020)
Xolair

Registrera dig till vårt nyhetsbrev inom reumatologi för att på ett enkelt sätt ta del av olika rapporter, föreläsningar, patientfall och annat intressant. Vårt digitala nyhetsbrev kommer ut upp till 6 gånger om året och du kan ta emot det i din dator, mobil eller surfplatta. Produktinformation kan förekomma.

 

SE1905683007
Xolair

Här kan du anmäla intresse för att boka in ett möte med oss. Du kan boka ett möte på din arbetsplats eller ett möte via webben.

Möte över webb

Vi hoppas att vi med hjälp av webbmöten kan erbjuda dig en mer flexibel och interaktiv mötesform som passar in i din vardag. Vi använder ett webbaserat verktyg som möjliggör att du kan se en Novartis representant och...Visa mer

SE1905683007 (Maj 2019)
Xolair

Nu finns även möjlighet för patienten att själv administrera Xolair i hemmet.


För vilka patienter?

Hemadministrering med Xolair passar patienter som inte har tidigare historia av anafylaxi från och med den 4:e dosen om behandlande läkare bedömer detta lämpligt.


Introduktion till hemadministrering:

1. Tre första doserna...Visa mer

SE1905683007 (Maj 2019)
Xolair

Xolair rekommenderas, enligt internationella riktlinjer, vid behandling av kronisk spontan urtikaria när antihistamin inte har tillräcklig effekt. Xolair administreras som subkutan injektion med en förfylld spruta.1

Xolair (omalizumab) indikation
Xolair är indicerat som tilläggsbehandling vid behandling av kronisk spontan urtikaria hos vuxna och...Visa mer

SE1905683007 (Maj 2019)
Xolair

Registrera dig till vårt nyhetsbrev för att på ett enkelt sätt hålla dig uppdaterad och fortbilda dig inom terapiområdet luftvägar, med fokus på allergisk astma. Vårt digitala nyhetsbrev kommer ut 4-6 gånger om året och du kan ta emot det i din dator, mobil eller surfplatta. Nyhetsbrevet kan innehålla produktinformation. I våra utskick får du värdefull information som:

SE1908720560
Xolair

Här kan du anmäla intresse för att boka in ett möte med oss. Du kan boka ett möte på din arbetsplats eller ett möte via webben.

Möte över webb

Vi hoppas att vi med hjälp av webbmöten kan erbjuda dig en mer flexibel och interaktiv mötesform som passar in i din vardag. Vi använder ett webbaserat verktyg som möjliggör att du kan se en Novartis representant och...Visa mer

SE1908720560
×

Medical Information Request

×

Ask Speakers