Xolair®

Uppdaterade riktlinjer från GINA 2020, innehåller bland annat vägledning kring omhändertagandet av astmapatienter under covid-19-pandemin.

Global initiative for asthma (GINA) utkommer sedan 2003 regelbundet med nya uppdateringar kring omhändertagandet av astmapatienter. Under senare år arbetar man enligt målsättningen att publicera en uppdaterad rapport varje år....Läs mer

SE2010233284 (23 okt 2020)

Liksom i stora delar av världen har prevalensen för astma i Sverige ökat under senare år. Aktuella studier beskriver en prevalens på cirka 10% av den vuxna befolkningen. Tack vare effektiv behandling lever många astmatiker ett liv utan större begränsningar, men samtidigt finns det en del som har en svår och okontrollerad astma trots höga doser av underhållsbehandling.

Vår aktuella...Läs mer

SE2010233284 (23 okt 2020)

Xolair är godkänt för hemadministrering av patienter med svår allergisk astma (SAA) och kronisk spontan urtikaria 1,2 . Hemadministrering med Xolair kan ha många fördelar jämfört med administration på kliniken – både för patienter, vårdpersonal och samhälle.

Frigör vårdresurser

Om fler patienter utnyttjar möjligheten till hemadministrering kan...Läs mer

SE2010233284 (23 okt 2020)

Finala resultat från EXPECT-studien (Xolair Pregnancy Registry study) har lett till en uppdatering av SmPC-texten för Xolair. Numera kan man alltså behandla gravida- och ammande kvinnor med Xolair, när så är kliniskt nödvändigt.

Under årets American Academy of Allergy, Asthma & Immunology (AAAAI)-möte i mars presenterades de fi nala resultaten från EXPECT-studien...Läs mer

SE2010233284 (23 okt 2020)

Nästa steg med ökad frihet med Xolair.

7 av 10 patienter är positiva till hemadministrering av Xolair1. Hemadministrering ger patienten mer frihet och självständighet, och ett besök mindre som måste bokas och genomföras varannan vecka eller varje månad.

För vilka patienter passar hemadministrering av Xolair?

Patienter utan tidigare...Läs mer

SE2010233284 (23 okt 2020)

Här kan du anmäla intresse för att boka in ett möte med oss. Du kan boka ett möte på din arbetsplats eller ett möte via webben.

Möte över webb

Vi hoppas att vi med hjälp av webbmöten kan erbjuda dig en mer flexibel och interaktiv mötesform som passar in i din vardag. Vi använder ett webbaserat verktyg som möjliggör att du kan se en Novartis representant och...Läs mer

SE1905683007 (Maj 2019)

Det finns även möjlighet för patienten att administrera Xolair i hemmet.

För vilka patienter?

Hemadministrering med Xolair passar patienter som inte har tidigare historia av anafylaxi från och med den 4:e dosen om behandlande läkare bedömer detta lämpligt.

Introduktion till hemadministrering:

1. Tre första doserna med...Läs mer

SE2002171475 (17 februari 2020)

Xolair rekommenderas, enligt internationella riktlinjer, vid behandling av kronisk spontan urtikaria när antihistamin inte har tillräcklig effekt. Xolair administreras som subkutan injektion med en förfylld spruta. 1

Xolair (omalizumab) indikation

Xolair är indicerat som tilläggsbehandling vid behandling av kronisk spontan urtikaria hos vuxna och ungdomar (från 12 års ålder...Läs mer

SE2002171475 (17 februari 2020)
×

Ask Speakers

×

Medical Information Request