• Doktor som undersöker huden på en patient. Foto.
    Välkommen till Melanoma Sessions
    Botanisera bland ny kunskap, erfarenheter och inspirerande samtal – när och hur det passar dig.
Ledande experter diskuterar aktuella frågeställningar inom melanom.
Kan ny teknik ge möjlighet till snabbare diagnostisering vid malignt melanom?
Anmäl dig till våra digitala utskick.
Boka ett informationsmöte med oss.
Novartis avdelning för medicinsk information hjälper gärna till om du har frågor om något av våra läkemedel.
451808_28052024 (28 maj 2024)