Astma

I ett flertal studier har man undersökt om personer som lever med astma löper högre risk att bli smittade med covid-19 och om sjukdomen i så fall slår hårdare mot dessa individer. Resultaten från studierna är fortfarande något motsägelsefulla, men med hjälp av sammanfattande publikationer från WHO och Global Initiative for Asthma (GINA) framtonar trots allt en allt tydligare bild.

...Läs mer

SE2202114482 (11 februari 2022)

Målet med astmabehandling är att kontrollera symtom och minska risken för exacerbationer, vilket i förlängningen leder till mindre skada på luftvägarna och en lägre risk för astmarelaterade dödsfall. 1,2 Trots tydliga riktlinjer och effektiva behandlingsalternativ är det många patienter som lever med en okontrollerad astma. 2,3 Bland patienter som lider av svår astma har...Läs mer

SE2202114482 (11 februari 2022)
Propeller®-sensor för BREEZHALER®-inhalator (nedan kallad sensor/sensorn för BREEZHALER® och Propeller®-mobilapp (nedan kallad ”appen”) tillhör Propeller Health®.

Nästa generations inhalatorsystem för behandling av astma – BREEZHALER® med sensor*

En sensor som kan anslutas till en inhalator skapar nya möjligheter att stödja följsamheten vid astmabehandling, vilket kan...Läs mer

SE2202114482 (11 februari 2022)

Följsamheten till behandling är viktig för optimal symtomlindring och sjukdomskontroll vid astma. 1 Bristande följsamhet innebär att patienterna av någon anledning inte tar sina mediciner enligt de anvisningar som ordinerats av deras läkare. 1,2 Det kan bero på att patienten aldrig inleder sin behandling, tar läkemedlet på annat sätt än hur det ordinerades,...Läs mer

SE2202114482 (11 februari 2022)

PALLADIUM visar att ATECTURA® BREEZHALER® en gång om dagen förbättrar astmabehandlingen jämfört med inhalation av enbart kortikosteroid två gånger om dagen.

ATECTURA® BREEZHALER® är en fast kombination av LABA/ICS för behandling av astma med potential att förbättra astmakontrollen hos symtomatiska patienter som redan behandlas med ICS i monoterapi. Till skillnad...Läs mer

SE2110278574 (27 oktober 2021)
×

Ask Speakers

×

Medical Information Request