Oftalmologi

RETAIN-studien (Long-term Outcomes in Patients with Retinal Vein Occlusion Treated with Ranibizumab)

I en långsiktig förlängningsstudie på patienter med RVO som ursprungligen inkluderats i två fas III-studier följdes patienterna under en median om 49 månader. BRVO-patienter visade mycket goda resultat där hälften krävde enstaka injektioner efter 4 år. 44 % av CRVO-...Visa mer

SE2006172008 (17 juni 2020)

I broschyren Guide för läkare om användning av Lucentis finns information om incidenshantering och förebyggandet av risker i samband med intravitreala injektioner. Broschyren lyfter särskilt fram tre viktiga okulära risker som har identifierats i samband med intravitreala injektioner: endoftalmit, traumatisk katarakt och förhöjt intraokulärt tryck (IOP). Målet är att minimera...Visa mer

SE2006294629 (29 juni 2020)
×

Medical Information Request

×

Ask Speakers