Oftalmologi

År 2020 har varit ett tufft år för den svenska sjukvården. Samtidigt har regionerna och privata vårdgivare lyckats tänka nytt och samverkat över lokala, regionala och nationella organisationsgränser på ett sätt som saknar motstycke. På rekordtid har nya organisatoriska och digitala lösningar förstärkts och utvecklats, för att kunna hantera såväl direkt Covid-19-relaterade...Visa mer

SE2012047296 (4 dec 2020)
OphthaPLAY
29 januari 2021 12:00 - 13:00
Lägg till i kalendern
Novartis bjuder in till ett webbinar om tidiga erfarenheter av Beovu (brolucizumab) vid behandling av patienter med våt AMD. Datum: Fredagen den 29 januari 2021 Plats: Virtuellt (länk skickas ut några dagar innan mötet) Anmälan: Anmäl dig senast den 22 januari 2021 via formuläret nedan. Mötet...Läs mer
SE2012078307 (7 dec 2020)
Lägg till i kalendern

I en ny studie har artificiell intelligens, AI, visat sig kunna bli ett värdefullt verktyg i framtiden, för att tidigare kunna diagnostisera kommande sjukdomsprogression.

Drygt en av tre personer lider av synnedsättning till följd av sjukdom vid 65 års ålder. AMD är den ledande orsaken till blindhet i västvärlden och i Europa beräknas 25 % av befolkningen över 60 års ålder...Visa mer

SE2008257011 (25 augusti 2020)

På tre minuter får du veta mer om studiecentra, inklusionskriterier, studiedesign, primära och sekundära effektdata samt utvärdering av sjukdomsaktivitet i HAWK & HARRIER-studien.

Beovu® (brolucizumab) , 120 mg/ml injektionsvätska, lösning i förfylld spruta. Endast avsedd för intravitreal användning, dvs injektion i ögats glaskropp. Rx, EF, ATC-kod:...Visa mer

SE2011049269 (4 nov 2020)

För att inte belasta sjukvården under den rådande pandemin har vi paketerat om den fysiska presentationen och erbjuder i stället ett kort virtuellt möte när du som enskild medarbetare har tid och möjlighet.

Under det virtuella mötet kommer vi att berätta om:

Utvecklingen av Beovu-molekylen, den minsta funktionella enheten för en antikropp...Visa mer
SE2011049269 (4 nov 2020)
Beovu (brolucizumab) slim top banner
Den stora utmaningen 1,2,3,4 Sedan anti-VEGF lanserades 2007 har behandlingen förbättrat eller bevarat synen hos tusentals patienter med våt AMD. I takt med att antalet klinikbesök och behandlingar under det senaste decenniet har ökat dramatiskt, har jakten på nya läkemedel intensifierats. En...Läs mer
SE2011273619 (27 nov 2020)
×

Medical Information Request

×

Ask Speakers