Autoinflammatoriska sjukdomar

AIDAI (Aktivitetsindex för autoinflammatoriska sjukdomar) är en patientdagbok där patienten registrerar 12 symtom relaterade till autoinflammatoriska periodiska febersyndrom varje dag med Ja (1 poäng) eller Nej (0 poäng), under en period av 30 dagar.

Antalet poäng summeras efter 30 dagar och ger en AIDAI-score.

En AIDAI score/totalscore under 9...Läs mer

SE2108299322 (29 augusti 2021)

Här kan du anmäla intresse för att boka in ett möte med oss. Du kan boka ett möte på din arbetsplats eller ett möte via webben.

Möte över webb

Vi hoppas att vi med hjälp av webbmöten kan erbjuda dig en mer flexibel och interaktiv mötesform som passar in i din vardag. Vi använder ett webbaserat verktyg som möjliggör att du kan se en Novartis representant och...Läs mer

SE2208292466 (29 augusti 2022)

Ilaris® ska ges subkutant. Detta betyder att det ska injiceras med en kort kanyl i fettvävnaden alldeles under huden.

Om du har giktartrit kommer din behandling att övervakas av specialistläkare. Ilaris® ska då endast injiceras av sjukvårdspersonal.

Om du har CAPS eller Stills sjukdom (AOSD eller sJIA), kan du själv ge dig injektioner med Ilaris® när du har fått ordentlig...Läs mer

SE2208292466 (29 augusti 2022)

Ilaris® (Canakinumab) är indicerat för behandling av 7 autoinflammatoriska sjukdomar och har en säkerhets- och tolerabilitetsprofil baserad på mer än 10 års klinisk erfarenhet.

Ilaris® (Canakinumab) är indicerat för behandling av följande autoinflammatoriska, periodiska febersyndrom hos vuxna, ungdomar och barn i åldern 2 år och äldre:

Kryopyrinassocierade periodiska...Läs mer

SE2208292466 (29 augusti 2022)

Här kan du anmäla intresse för att boka in ett möte med oss. Du kan boka ett möte på din arbetsplats eller ett möte via webben.

Möte över webb

Vi hoppas att vi med hjälp av webbmöten kan erbjuda dig en mer flexibel och interaktiv mötesform som passar in i din vardag. Vi använder ett webbaserat verktyg som möjliggör att du kan se en Novartis representant och...Läs mer

SE2108299322 (29 augusti 2021)

Stills sjukdom inklusive sJIA och AOSD är autoinflammatoriska sjukdomar. De kan orsaka smärta, svullnad och inflammation i en eller flera leder, liksom utslag och feber.

Ett pro-inflammatoriskt protein som kallas IL 1-beta spelar en viktig roll i de inflammatoriska processerna vid Stills sjukdom.Läs mer

SE2108299322 (29 augusti 2021)