Digitalt, besök eller via telefon?

Tid för produktinformation ENTRESTO® (sakubitril/valsartan)


Vi vill möta er där det passar er bäst och därför erbjuder vi förutom traditionella besök även digitala möten eller möten via telefon. Återkom gärna till oss med era önskemål!


Produktinformation gällande ENTRESTO vid kronisk symtomatisk hjärtsvikt hos vuxna patienter med nedsatt ejektionsfraktion.

Under mötet går vi igenom följande:
 

• Senaste evidens om ENTRESTO vid behandling av hjärtsvikt med nedsatt ejektionsfraktion (HFrEF)

• Vad säger de rådande rekommendationerna vid HFrEF?

• Eventuella frågor ni har kring behandlingen

 

Mötet beräknas ta 10–45 minuter beroende på önskemål av mötesform.
 

Med vänliga hälsningar,
Cardiovascular, Renal & Metabolism teamet på Novartis
 

För att boka ett möte behöver du din huvudmans godkännande. Genom att fylla i och skicka formuläret godkänner du att vi behandlar och sparar dina personuppgifter i enlighet med vår integritetsskyddspolicy.

 

ENTRESTO® (sakubitril/valsartan) Rx. (F) Subvention endast enligt indikation. ATC kod C09DX04. Beredningsform: Filmdragerade tabletter. ENTRESTO hämmar neprilysin (via sakubitril) samtidigt som den blockerar AT1 receptorn (via valsartan). Indikation: Behandling av kronisk symtomatisk hjärtsvikt hos vuxna med nedsatt ejektionsfraktion. Kontraindikationer: Överkänslighet mot de aktiva substanserna eller något hjälpämne. ENTRESTO får inte administreras förrän tidigast 36 timmar efter avbruten behandling med ACE-hämmare. Tidigare konstaterat, ärftligt eller idiopatiskt angioödem. Samtidig användning med aliskireninnehållande läkemedel hos patienter med diabetes mellitus eller patienter med nedsatt njurfunktion. Allvarligt nedsatt leverfunktion, biliär cirros och kolestas. Andra och tredje trimestern av graviditet. Varningar och försiktighet: Dubbel blockad av renin-angiotensin-aldosteronsystemet. SBP<100 mm Hg. Hyperkalemi. Nedsatt njurfunktion. Måttligt nedsatt leverfunktion. ENTRESTO har mindre effekt på förmågan att framföra fordon och andra maskiner. För pris och ytterligare information se www.fass.se. Datum för senaste översynen av produktresumén: 2022-09-02. Novartis Sverige AB, Telefon 08-732 32 00, www.novartis.se.
SE2211081723 (8 november 2022)