Lucentis®

Här kan du anmäla intresse för att boka in ett möte med oss. Du kan boka ett möte på din arbetsplats eller ett möte via webben.

Möte över webb

Vi hoppas att vi med hjälp av webbmöten kan erbjuda dig en mer flexibel och interaktiv mötesform som passar in i din vardag. Vi använder ett webbaserat verktyg som möjliggör att du kan se en Novartis representant och...Visa mer

SE2006294629 (29 juni 2020)

RETAIN-studien (Long-term Outcomes in Patients with Retinal Vein Occlusion Treated with Ranibizumab)

I en långsiktig förlängningsstudie på patienter med RVO som ursprungligen inkluderats i två fas III-studier följdes patienterna under en median om 49 månader. BRVO-patienter visade mycket goda resultat där hälften krävde enstaka injektioner efter 4 år. 44 % av CRVO-...Visa mer

SE2006172008 (17 juni 2020)

I broschyren Guide för läkare om användning av Lucentis finns information om incidenshantering och förebyggandet av risker i samband med intravitreala injektioner. Broschyren lyfter särskilt fram tre viktiga okulära risker som har identifierats i samband med intravitreala injektioner: endoftalmit, traumatisk katarakt och förhöjt intraokulärt tryck (IOP). Målet är att minimera...Visa mer

SE2006294629 (29 juni 2020)
×

Medical Information Request

×

Ask Speakers