Psoriasisartrit

Svensk reumatologisk förening (SRF) uppdaterar årligen sina behandlingsriktlinjer (Fig 1.) för psoriasisartrit (PsA) 1 . Tidig och effektiv behandling som häver inflammationen vid psoriasisartrit förbättrar bland annat den fysiska funktionen, arbetsförmågan och livskvaliteten 2 .

De läkemedel som används vid psoriasisartrit syftar till att förbättra...Visa mer

SE2006120941 (12 juni 2020)

Symtom vid psoriasisartrit: Smärta, svullnad och stelhet i leder. 1,2

De vanligaste symtomen vid psoriasisartrit är stelhet, smärta vid rörelse och/eller vila, ömhet i muskler och senfästen samt svullna leder. Omkring 50 % av patienterna med psoriasis uppger led- eller mjukdelssmärta. Ett vanligt debutsymtom är entesit i nedre extremitet, särskilt akillessenans eller...Visa mer
SE2006120941 (12 juni 2020)

Psoriasisartrit definieras som en inflammatorisk artrit- och entesitsjukdom, som drabbar sen- och ledbandsfästen, leder, naglar och hud i varierande utsträckning. 5,6

De vanligaste symtomen är stelhet och smärta i leder vid rörelse och/eller vila. Muskel- och senfästen blir inflammerade och leden kan bli öm och svullen. Oftast drabbas knä, fotleder, småleder i händer och...Visa mer

SE2006120941 (12 juni 2020)
×

Medical Information Request

×

Ask Speakers