Reumatologi

Cosentyx

De axiala spondylartriterna är en grupp reumatiska sjukdomar som kännetecknas av inflammation i sakroiliakalederna och axiala skelettet, resulterande i inflammatorisk ryggvärk, definierad som ryggvärk som förvärras vid inaktivitet såsom under natten och i vila och förbättras vid aktivitet. Förutom de axiala symtomen upplever många patienter också perifer artrit, entesit, daktylit samt...Visa mer

SE2005185821 (18 maj 2020)
Cosentyx

American College of Rheumatology (ACR) har uppdaterat sina riktlinjer med behandlingsrekommendationer för ankyloserande spondylit (AS) och icke-radiografisk axial spondylartrit (nr-axSpA). De nya riktlinjerna innehåller 21 helt nya och flera uppdateringar av den befintliga uppsättningen av rekommendationer som först publicerades 2015.

Vi har samlat några av de viktigaste uppdateringarna...Visa mer

SE2004221321 (22 april 2020)
Cosentyx

Axial spondylartrit (axSpA) är ett paraplybegrepp som omfattar icke-radiografisk (nr-axSpA) och radiografisk axial spondylartrit. Den senare, även benämnd ankyloserande spondylit (AS), är den huvudsakliga formen av kronisk inflammatorisk artrit som påverkar det axiala skelettet1.

Som en konsekvens av inflammation kan strukturella skador uppstå i det axiala skelettet2...Visa mer

SE2004221321 (22 april 2020)
Cosentyx

Den 21-22 November gick Novartis andra nationella sjuksköterskeutbildning inom reumatologi och dermatologi av stapeln organiserat av Magnus Passert och Tina Öhrn från Novartis. Intresset för utbildningen var mycket stort och 90 entusiastiska sjuksköterskor från hela landet deltog, jämnt fördelat mellan specialiteterna. Fokus under dessa två utbildningsdagar var dels att få information kring de...Visa mer

SE1912783610 (December 2019)
Cosentyx

Den amerikanska reumatologikongressen ACR ägde detta året rum 8-13 november i Atlanta och var mötespunkt för reumatologer från hela världen. Inom området spondylartriter, som omfattar både axial spondylartrit och psoriasisartrit, presenterades såväl data från kliniska studier som från patientregister som följer patienter som behandlas med biologiska läkemedel i klinisk praxis.

...Visa mer

SE1912783610 (December 2019)

Vid  IL17-akademin den 9 oktober 2019 föreläste professor Mats Geijer om olika bilddiagnostiska modaliteter i diagnostiken av spondylartropati, om för- och nackdelar med olika modaliteter och differentialdiagnostiska överväganden i bilddiagnostiken.

Mats Geijer är professor i radiologi vid Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg, en väletablerad expert på bilddiagnostik vid spondylartropati...Visa mer

Cosentyx

På Reumadagarna i Falun under september månad utdelades det årliga FRS stipendiet, med stöd från Novartis. I år stod två stolta stipendiater sida vid sida på scen och mottog varsitt stipendium om 25.000kr för sitt fortsatta forskningsarbete.

Ann-Sofi Sjö arbetar som sjuksköterska på reumatologmottagningen Sahlgrenska sjukhuset. Hon tilldelades stipendiet för sitt arbete med att...Visa mer

SE1910749706 (Oktober 2019)
×

Medical Information Request

×

Ask Speakers