Luftvägar

Registrera dig till vårt nyhetsbrev för att på ett enkelt sätt hålla dig uppdaterad och fortbilda dig inom terapiområdet luftvägar, med fokus på astma. Nyhetsbrevet kan innehålla produktinformation. I våra utskick får du värdefull information som:

inbjudningar till planerade vetenskapliga symposier, seminarier, workshops och webcasts. tillgängliga fortbildningar, föreläsningar och...Visa mer
SE2010136425 (13 okt 2020)

Här kan du anmäla intresse för att boka in ett möte med oss. Du kan boka ett möte på din arbetsplats eller ett möte via webben.

Möte över webb

Vi hoppas att vi med hjälp av webbmöten kan erbjuda dig en mer flexibel och interaktiv mötesform som passar in i din vardag. Vi använder ett webbaserat verktyg som möjliggör att du kan se en Novartis representant och...Visa mer

SE2010136425 (13 okt 2020)

Mål med behandling vid astma är 1 :

Symtomfrihet Ingen begränsning av dagliga aktiviteter Att förhindra försämringsepisoder Att förhindra försämring av lungfunktionen Inga störande biverkningar av behandlingen

Icke-farmakologisk behandling 1 :

Rökavvänjning Patientutbildning Fysisk aktivitet Kartläggning av trigger- och riskfaktorer Undvika passiv...Visa mer
SE2010136425 (13 okt 2020)

Allergisk astma är immunglobulin E-medierad astma, där luftvägsobstruktionen utlöses av allergener i omgivningen 1 . Prevalensen för astma generellt är i Sverige 10 procent. Incidensen är högst i småbarnsåren, och sjunker med stigande ålder. Även äldre personer kan insjukna i astma. Cirka 15 procent av all astma som debuterar i vuxen ålder beror på exponeringar i arbetslivet 2...Visa mer

SE2010136425 (13 okt 2020)

Vill du bli uppdaterad om events som webinarer, utbildningar och nyheter inom KOL? Vi vet att våra läkemedel kommer till bäst användning när vi delar med oss av vår kunskap och vi vill göra det enkelt för dig att hålla dig uppdaterad och fortbilda dig inom terapiområdet luftvägar. Registrera dig här så får du vårt digitala nyhetsbrev via email. I våra utskick får du värdefull information som...Visa mer

Registrera dig till vårt nyhetsbrev för att på ett enkelt sätt hålla dig uppdaterad och fortbilda dig inom terapiområdet luftvägar, med fokus på astma. Nyhetsbrevet kan innehålla produktinformation. I våra utskick får du värdefull information som:

inbjudningar till planerade vetenskapliga symposier, seminarier, workshops och webcasts. tillgängliga fortbildningar, föreläsningar och...Visa mer
SE2010233284 (23 okt 2020)

Registrera dig till vårt nyhetsbrev för att på ett enkelt sätt hålla dig uppdaterad och fortbilda dig inom terapiområdet luftvägar, med fokus på astma. Nyhetsbrevet kan innehålla produktinformation. I våra utskick får du värdefull information som:

inbjudningar till planerade vetenskapliga symposier, seminarier, workshops och webcasts. tillgängliga fortbildningar, föreläsningar och...Visa mer
SE2010233284 (23 okt 2020)
×

Medical Information Request

×

Ask Speakers