Dermatologi

Den verksamma substansen i läkemedlet Cosentyx är antikroppen sekukinumab. Sekukinumab hämmar cytokinet IL-17A, vilket resulterar i en minskad sjukdomsaktivitet vid sjukdomar som ankyloserande spondylit, psoriasisartrit och psoriasis. En minskad nivå av IL-17A leder till en minskad inflammation som en följd av en hämmad rekrytering och aktivering av leukocyter i det inflammerade organet. När IL-...Visa mer
SE1905683010 (Maj 2019)

Cosentyx (sekukinumab) är en helt human monoklonal antikropp som hämmar IL-17A. IL-17A har visats vara viktig i patogenesen vid ankyloserande spondylit, psoriasisartrit och plackpsoriasis. Detta bekräftas inte minst av den kliniska effekt man ser vid behandling av patienter med dessa sjukdomar med Cosentyx.

Vid plackpsoriasis har effekten av Cosentyx studerats i direkt...Visa mer

SE1905683010 (Maj 2019)

Novartis skulle vilja komma i kontakt med dig genom att sända annonser och information om våra produkter och behandlingsområden som vi tror du skulle vara intresserad av. Genom att fylla i dina uppgifter i det bifogade formuläret samtycker du till att Novartis skickar digitala meddelanden, nyhetsbrev, produktinformation, vetenskaplig information, utbildningserbjudanden,...Visa mer

SE1905684067 (Maj 2019)

Här kan du anmäla intresse för att boka in ett möte med oss. Du kan boka ett möte på din arbetsplats eller ett möte via webben.

Möte över webb

Vi hoppas att vi med hjälp av webbmöten kan erbjuda dig en mer flexibel och interaktiv mötesform som passar in i din vardag. Vi använder ett webbaserat verktyg som möjliggör att du kan se en Novartis representant och...Visa mer

SE1905684067 (Maj 2019)

Tidigare har rekommendationen för behandling ofta följt en trappstegsmodell med utvärtes behandling, ljusbehandling och konventionell systembehandling för att slutligen bli biologiska läkemedel. Behandlingsstrategin bidrog till att det ofta tog lång tid innan en effektiv behandling valdes för patienter med svår psoriasis och ledde till att många patienter var underbehandlade 1 ....Visa mer

SE1905684067 (Maj 2019)

Psoriasis kan uppträda på många olika sätt. Varje typ av sjukdomen har sina karakteristiska kännetecken och symtom, som t.ex. hur hudförändringarna ser ut och var på kroppen de förekommer.

Exempel på symtom: 1

Fläckar med silverfärgat fjäll Rodnad Klåda Hudförhårdnader Nagelförändringar Glänsande röda inflammerade fläckar i hudveck Utslag/fjällning i hårbotten...Visa mer
SE1905684067 (Maj 2019)

De olika typerna av psoriasis skiljer sig åt beroende på hur hudförändringarna ser ut och var på kroppen de förekommer. Diagnosen ställs utifrån utseende och lokalisation. Plackpsoriasis är vanligast och står för ca 80 procent av fallen. 1

Utslagen är oftast lokaliserade till extremiteternas sträcksidor, men kan också bilda stora sammanflytande ytor över bål och...Visa mer

SE1905684067 (Maj 2019)

Novartis skulle vilja komma i kontakt med dig genom att sända annonser och information om våra produkter och behandlingsområden som vi tror du skulle vara intresserad av. Genom att fylla i dina uppgifter i det bifogade formuläret samtycker du till att Novartis skickar digitala meddelanden, nyhetsbrev, produktinformation, vetenskaplig information, utbildningserbjudanden,...Visa mer

SE1905683010 (Maj 2019)

Här kan du anmäla intresse för att boka in ett möte med oss. Du kan boka ett möte på din arbetsplats eller ett möte via webben.

Möte över webb

Vi hoppas att vi med hjälp av webbmöten kan erbjuda dig en mer flexibel och interaktiv mötesform som passar in i din vardag. Vi använder ett webbaserat verktyg som möjliggör att du kan se en Novartis representant och...Visa mer

SE1905684152 (Maj 2019)
×

Medical Information Request

×

Ask Speakers