Cosentyx®

Cosentyx, sekukinumab

Vid kongresserna European Academy of Dermatology and Venereology (EADV), American Academy of Dermatology (AAD) och World congress dermatology (WCD) lyftes vikten av rätt handläggning vid måttlig till svår psoriasis för att minska risken för co-morbiditeter såsom kardiovaskulär och metabol sjukdom.1  

Många patienter med psoriasis har en samsjuklighet vilken...Visa mer

SE1911772572 (November 2019)
Cosentyx, sekukinumab

Här hittar du vår instruktionsvideo om hur du som är vårdpersonal kan lära dig mer om det praktiska handhavandet av Cosentyx SensoReady®-pennan. Denna video förklarar hur du förbereder och genomför en injektion med Cosentyx SensoReady®-pennan.


SE1905683010 (Maj 2019)
Cosentyx, sekukinumab

Här kan du anmäla intresse för att boka in ett möte med oss. Du kan boka ett möte på din arbetsplats eller ett möte via webben.

Möte över webb

Vi hoppas att vi med hjälp av webbmöten kan erbjuda dig en mer flexibel och interaktiv mötesform som passar in i din vardag. Vi använder ett webbaserat verktyg som möjliggör att du kan se en Novartis representant och...Visa mer

SE1905683010 (Maj 2019)
Cosentyx, sekukinumab

Resultaten från de pivotala studierna inom ankyloserande spondylit (MEASURE 1 och 2), psoriasisartrit (FUTURE 1 och 2) och psoriasis (ERASURE och FIXTURE) är publicerade och ligger till grund för myndigheternas bedömning och godkännande.

För att optimera användningen av sekukinumab och för att få en djupare förståelse för läkemedlets effekt och säkerhetprofil genomför Novartis och...Visa mer

SE1905684067 (Maj 2019)
Cosentyx, sekukinumab
  • Den verksamma substansen i läkemedlet Cosentyx är antikroppen sekukinumab.
     
  • Sekukinumab hämmar cytokinet IL-17A, vilket resulterar i en minskad sjukdomsaktivitet vid sjukdomar som ankyloserande spondylit, psoriasisartrit och psoriasis.
     
  • En minskad nivå av IL-17A leder till en minskad inflammation som en följd av en hämmad rekrytering och aktivering av
  • ...Visa mer
SE1905683010 (Maj 2019)
Cosentyx

Cosentyx (sekukinumab) är en helt human monoklonal antikropp som hämmar IL-17A. IL-17A har visats vara viktig i patogenesen vid ankyloserande spondylit, psoriasisartrit och plackpsoriasis. Detta bekräftas inte minst av den kliniska effekt man ser vid behandling av patienter med dessa sjukdomar med Cosentyx.


Vid plackpsoriasis har effekten av Cosentyx studerats i...Visa mer

SE1905683010 (Maj 2019)
×

Medical Information Request

×

Ask Speakers