Jan Borén är professor och prefekt vid institutionen för Medicin vid Göteborgs Universitet och läkare vid klinisk kemi på Sahlgrenska universitetssjukhuset. Hans forskningsområde är kardiovaskulär lipidmetabolism och behandling av dyslipidemier. Han har även förtroendeuppdrag som co-editor vid EAS, European Atherosclerosis Society.

I denna film berättar Jan om Lp(a), en nyligen identifierad riskmarkör kopplad till förhöjd risk för kardiovaskulär sjukdom och aortastenos. Du får en samlad bild över aktuell status för Lp(a) som målvärde för lipidsänkning, bl.a. får du veta mer om vad Lp(a) är, dess patogenetiska mekanism, hur stor sänkning som behövs och hur expertisen runt om i världen uttrycker sig i frågan.  


Betygsätt sidan
SE2204257423 (25 april 2022)
×

Ask Speakers

×

Medical Information Request