Psoriasis

Här kan du anmäla intresse för att boka in ett möte med oss. Du kan boka ett möte på din arbetsplats eller ett möte via webben.

Möte över webb

Vi hoppas att vi med hjälp av webbmöten kan erbjuda dig en mer flexibel och interaktiv mötesform som passar in i din vardag. Vi använder ett webbaserat verktyg som möjliggör att du kan se en Novartis representant och...Visa mer

SE2011273772 (27 nov 2020)

Tidigare har rekommendationen för behandling ofta följt en trappstegsmodell med utvärtes behandling, ljusbehandling och konventionell systembehandling för att slutligen bli biologiska läkemedel. Behandlingsstrategin bidrog till att det ofta tog lång tid innan en effektiv behandling valdes för patienter med svår psoriasis och ledde till att många patienter var underbehandlade.

Enligt...Visa mer

SE2011273772 (27 nov 2020)

Psoriasis kan uppträda på många olika sätt. Varje typ av sjukdomen har sina karakteristiska kännetecken och symtom, som t.ex. hur hudförändringarna ser ut och var på kroppen de förekommer. 1,2

Exempel på symtom:

Fläckar med silverfärgat fjäll Rodnad Klåda Hudförhårdnader Nagelförändringar Glänsande röda inflammerade fläckar i hudveck Utslag/fjällning i hårbotten...Visa mer
SE2011273772 (27 nov 2020)

De olika typerna av psoriasis skiljer sig åt beroende på hur hudförändringarna ser ut och var på kroppen de förekommer. Diagnosen ställs utifrån utseende och lokalisation. Plackpsoriasis är vanligast och står för ca 80 procent av fallen. 1

Utslagen är oftast lokaliserade till extremiteternas sträcksidor, men kan också bilda stora sammanflytande ytor över bål och...Visa mer

SE2011273772 (27 nov 2020)

Resultaten från de pivotala studierna inom ankyloserande spondylit (MEASURE 1 och 2), psoriasisartrit (FUTURE 1 och 2) och psoriasis (ERASURE och FIXTURE) är publicerade och ligger till grund för myndigheternas bedömning och godkännande.

För att optimera användningen av sekukinumab och för att få en djupare förståelse för läkemedlets effekt och säkerhetprofil genomför Novartis och...Visa mer

SE2006172026 (17 juni 2020)
Cosentyx, sekukinumab
Cosentyx (sekukinumab) är en helt human monoklonal antikropp som hämmar IL-17A. IL-17A har visats vara viktig i patogenesen vid ankyloserande spondylit, psoriasisartrit och plackpsoriasis. Detta bekräftas inte minst av den kliniska effekt man ser vid behandling av patienter med dessa sjukdomar med...Läs mer
SE1905684152 (Maj 2019)
×

Medical Information Request

×

Ask Speakers