Psoriasis

Cosentyx, sekukinumab

Vid kongresserna European Academy of Dermatology and Venereology (EADV), American Academy of Dermatology (AAD) och World congress dermatology (WCD) lyftes vikten av rätt handläggning vid måttlig till svår psoriasis för att minska risken för co-morbiditeter såsom kardiovaskulär och metabol sjukdom.1  

Många patienter med psoriasis har en samsjuklighet vilken...Visa mer

SE1911772572 (November 2019)

Denna inspelning är från IL17Academy-föreläsningen som samarrangerades med Reumatologkliniken vid Skånes universitetssjukhus i Lund och Novartis den 3 maj 2017. Ämnet var brett från immunologiska till kliniska aspekter av IL-17A.

Innehåll

Föreläsningen börjar med en mer basal genomgång av vilka funktioner IL-17A har i immunsystemet och dess normala funktion i...Visa mer

SE1905684080
×

Medical Information Request

×

Ask Speakers