Neurologi & Neuropsykiatri

Bild med texten Gilenya (fingolimod)

Här kan du anmäla intresse för att boka in ett möte med oss. Du kan boka ett möte på din arbetsplats eller ett möte via webben.

Möte över webb

Vi hoppas att vi med hjälp av webbmöten kan erbjuda dig en mer flexibel och interaktiv mötesform som passar in i din vardag. Vi använder ett webbaserat verktyg som möjliggör att du kan se en Novartis representant och...Visa mer

SE1905684353 (Maj 2019)
Gilenya (fingolomod)

Registrera dig till vårt nyhetsbrev inom multineurologi för att på ett enkelt sätt ta del av olika rapporter, föreläsningar, patientfall och annat intressant. Vårt digitala nyhetsbrev kommer ut upp till 6 gånger om året och du kan ta emot det i din dator, mobil eller surfplatta. Produktinformation kan förekomma.

 

SE1905684353 (Maj 2019)
Woman tailoring

Registrera dig till vårt nyhetsbrev inom neurologi för att på ett enkelt sätt ta del av olika rapporter, föreläsningar, patientfall och annat intressant. Vårt digitala nyhetsbrev kommer ut upp till 6 gånger om året och du kan ta emot det i din dator, mobil eller surfplatta.

 

SE1905684138 (Maj 2019)
Woman tailoring

Här kan du anmäla intresse för att boka in ett möte med oss. Du kan boka ett möte på din arbetsplats eller ett möte via webben.

Möte över webb

Vi hoppas att vi med hjälp av webbmöten kan erbjuda dig en mer flexibel och interaktiv mötesform som passar in i din vardag. Vi använder ett webbaserat verktyg som möjliggör att du kan se en Novartis representant och...Visa mer

SE1905684138 (Maj 2919)
Två tonåringar

De primära symtomen vid ADHD består av uppmärksamhetsstörning, hyperaktivitet och impulsivitet. Problemen hos förskolebarn med ADHD domineras oftast av deras överaktivitet. Barnen är ständigt i rörelse, de hoppar, springer och klättrar. Deras lek blir fort splittrad och samvaron med andra barn är ofta fylld av konflikter. Barnen har snabba humörsvängningar, och små frustrationer medför inte...Visa mer

SE1905683289 (Maj 2019)
Grandmother and baby

Individuella mål och individanpassad behandling rekommenderas vid öppenvinkelglaukom. Man eftersträvar en så effektiv sänkning av ögontrycket som möjligt och så få biverkningar som möjligt. All behandling av glaukom har idag som syfte att sänka det intraokulära trycket eftersom det inte finns någon behandling som kan påverka sjukdomsförloppet. Även om orsakssambandet är oklart, så är det...Visa mer

SE1905684095 (Maj 2019)
Bild som föreställer en kvinna som utöver yoga.

Migrän ger återkommande anfall av unilateral, pulserande huvudvärk, ofta i kombination med illamående, kräkningar och ljud- och ljuskänslighet. Migränanfallen varierar i intensitet, karaktär och duration, och varar i timmar tlil dagar. Barn kan ha korta anfall på 30 minuter. En del migränanfall kräver sängläge, och patientens arbetsförmåga och fritid påverkas. Hos 10-20 procent föregås...Visa mer

SE1905683006 (Maj 2019)
×

Medical Information Request

×

Ask Speakers