Neurologi & Neuropsykiatri

Symtom enligt International Classification of Headache Disorders (ICHD-3):

Migrän

Unilateral huvudvärk med måttlig eller svår intensitet som varar i 4-72 timmar Illamående, kräkning Ljus- och ljudkänslighet Försämring vid fysisk aktivitet

Migrän med aura

Synstörning, till exempel flimmerskotom Unilaterala parestesier eller...Visa mer
SE1905683006 (Maj 2019)

Novartis arbetar för att skapa mervärde för patienter och våra samarbetspartners inom sjukvården. Vi vill påverka människors liv i en positiv riktning genom att upptäcka, utveckla och marknadsföra nya produkter för att bota sjukdomar och förbättra människors livskvalitet.

Studier om migrän Studier om CGRP Studier om erenumab

Studier om migrän

...Visa mer

SE1905683006 (Maj 2019)

Här finner du verktyg och hjälpmedel för patienter som ordineras Aimovig.

Aimovig välkomstkit för patienter Huvudvärkskalender i fickformat Resekort på svenska eller engelska Aimovig minifolder Injektionsinstruktionsvideo

Material att beställa på medhub.se

Här på medhub.se kan du beställa material för dina patienter som ordineras Aimovig. Du kan även beställa ett...Visa mer

SE1905683390 (Maj 2019)

Aimovig är det första läkemedlet av sitt slag utvecklad specifikt för migränprofylax. Aimovig är en 100 procent fullt human monoklonal antikropp som selektivt binder kompetitivt med hög affinitet till samma yta på CGRP-receptorn som CGRP och hämmar därmed dess funktion utan någon signifikant aktivitet mot andra medlemmar i kalcitoninreceptorfamiljen 1 .

Läs mer om Aimovig...Visa mer

SE1905683390 (Maj 2019)

Här kan du anmäla intresse för att boka in ett möte med oss. Du kan boka ett möte på din arbetsplats eller ett möte via webben.

Möte över webb

Vi hoppas att vi med hjälp av webbmöten kan erbjuda dig en mer flexibel och interaktiv mötesform som passar in i din vardag. Vi använder ett webbaserat verktyg som möjliggör att du kan se en Novartis representant och...Visa mer

SE1905683390 (Maj 2019)

Migränpatienter är olika, några är hårt drabbade och andra lindrigare. Migränattacken har olika faser och varje fas är begränsande för patienten. Genom att dokumentera hur de olika faserna upplevs, kan patienten lättare se effekten av olika åtgärder och läkemedel.

Illustationen föreställer olika typer av migrän, antal dagar med migrän per månad och behandlingsstrategi....Visa mer

SE1905683006 (Maj 2019)

Det är viktig att patienter med migrän får råd och vägledning av sjukvårdspersonal. Sjukdomen påverkar både arbete och fritid och patienterna kan uppleva att migränen berövar dem värdefull tid med familj, vänner eller kollegor. De viktigaste åtgärderna utförs i samarbete mellan dig och din patient, och Novartis kan bidra med hjälpmedel, verktyg och annat material som kan göra det enklare för...Visa mer

SE1905683006 (Maj 2019)
×

Medical Information Request

×

Ask Speakers