Medicinsk retina

Novartis skulle vilja komma i kontakt med dig genom att sända annonser och information om våra produkter och behandlingsområden som vi tror du skulle vara intresserad av. Genom att fylla i dina uppgifter i det bifogade formuläret samtycker du till att Novartis skickar digitala meddelanden, nyhetsbrev, produktinformation, vetenskaplig information, utbildningserbjudanden, inbjudningar till möten...Visa mer
SE1905683548 (Maj 2019)
Registrera dig till vårt nyhetsbrev, På näthinnan, för att ta del av intressanta ämnen, nya rön och aktuella nyheter inom oftalmologiområdet - i längre artiklar och kortare nyhetsnotiser. Anmäl dig här Novartis skulle vilja komma i kontakt med dig genom att sända annonser och information om våra produkter och behandlingsområden som vi tror du skulle vara intresserad av. Genom att fylla i dina...Visa mer
SE2006172008 (17 juni 2020)
Här kan du anmäla intresse för att boka in ett möte med oss. Du kan boka ett möte på din arbetsplats eller ett möte via webben. Möte över webb Vi hoppas att vi med hjälp av webbmöten kan erbjuda dig en mer flexibel och interaktiv mötesform som passar in i din vardag. Vi använder ett webbaserat verktyg som möjliggör att du kan se en Novartis representant och presentation samtidigt. Det enda man...Visa mer
SE2006172008 (17 juni 2020)
Här kan du anmäla intresse för att boka in ett möte med oss. Du kan boka ett möte på din arbetsplats eller ett möte via webben. Möte över webb Vi hoppas att vi med hjälp av webbmöten kan erbjuda dig en mer flexibel och interaktiv mötesform som passar in i din vardag. Vi använder ett webbaserat verktyg som möjliggör att du kan se en Novartis representant och presentation samtidigt. Det enda man...Visa mer
SE1905683548 (Maj 2019)
Retinala ögonsjukdomar drabbar många och påverkar livskvatitén. Här kan du läsa mer om de retinala ögonsjukdomarna våt åldersrelaterad makuladegeneration (vAMD), diabetesmakulaödem, retinal venocklusion, koroidal neovaskularisering sekundär till patologisk myopi.Visa mer
SE2006172008 (17 juni 2020)
Patologisk myopi (PM) definieras ofta som ett brytningsfel som överstiger -6,00 diopter och/eller en axial längd >26,5 mm och degenerativa förändringar i ögonvita, åderhinna och näthinna. Koroidal neovaskularisering sekundär till patologisk myopi (myopisk CNV) är en vanlig synhotande komplikation som ofta påverkar vuxna i arbetsför ålder1. Det finns en bred geografisk spridning av prevalensen...Visa mer
SE2006172008 (17 juni 2020)
Retinal venoklusion (RVO), som omfattar centralvensocklusion (CRVO) eller grenvensocklusion (BRVO), är den näst vanligaste retinala kärlsjukdomen efter diabetesretinopati och kan leda till svår förlust av synskärpa 1 . Prevalensen uppskattas vara 5,2 per 1 000 för alla RVO, av vilka 15-20 % har CRVO, vilket innebär totalt 16,4 miljoner patienter med RVO globalt 2 . Riskfaktorer och patogenes vid...Visa mer
SE2006172008 (17 juni 2020)
Diabetes mellitus är en folksjukdom som 422 miljoner vuxna lever med 1 . Diabetesretinopati påverkar en tredjedel av diabetespatienterna och kan leda till diabetesmakulaödem (DME), som är den huvudsakliga orsaken till synförlust kopplad till diabetes. Diabetesmakulaödem drabbar cirka 7% av diabetespopulationen 2 . Diabetesmakulaödem innebär svullnad av näthinnan som en följd av exsudation och...Visa mer
SE2006172008 (17 juni 2020)
×

Medical Information Request

×

Ask Speakers