Medicinsk retina

Lucentis® (ranibizumab)

Registrera dig till vårt nyhetsbrev inom oftalmologi för att på ett enkelt sätt ta del av olika rapporter, föreläsningar, patientfall och annat intressant. Vårt digitala nyhetsbrev kommer ut upp till 6 gånger om året och du kan ta emot det i din dator, mobil eller surfplatta. Produktinformation kan förekomma.
 

SE1905683548 (Maj 2019)
Grandmother and baby

Registrera dig till vårt nyhetsbrev inom oftalmologi för att på ett enkelt sätt ta del av olika rapporter, föreläsningar, patientfall och annat intressant. Vårt digitala nyhetsbrev kommer ut upp till 6 gånger om året och du kan ta emot det i din dator, mobil eller surfplatta. Produktinformation kan förekomma.
 

SE1905684095 (Maj 2019)
Grandmother and baby

Här kan du anmäla intresse för att boka in ett möte med oss. Du kan boka ett möte på din arbetsplats eller ett möte via webben.

Möte över webb

Vi hoppas att vi med hjälp av webbmöten kan erbjuda dig en mer flexibel och interaktiv mötesform som passar in i din vardag. Vi använder ett webbaserat verktyg som möjliggör att du kan se en Novartis representant och...Visa mer

SE1905684095 (Maj 2019)
Lucentis® (ranibizumab)

Här kan du anmäla intresse för att boka in ett möte med oss. Du kan boka ett möte på din arbetsplats eller ett möte via webben.

Möte över webb

Vi hoppas att vi med hjälp av webbmöten kan erbjuda dig en mer flexibel och interaktiv mötesform som passar in i din vardag. Vi använder ett webbaserat verktyg som möjliggör att du kan se en Novartis representant och...Visa mer

SE1905683548 (Maj 2019)
Grandmother and baby

Retinala ögonsjukdomar drabbar många och påverkar livskvatitén. Här kan du läsa mer om de retinala ögonsjukdomarna våt åldersrelaterad makuladegeneration (vAMD), diabetesmakulaödem, retinal venocklusion, koroidal neovaskularisering sekundär till patologisk myopi.Visa mer

SE1905684095 (Maj 2019)
Grandmother and baby

Patologisk myopi (PM) definieras ofta som ett brytningsfel som överstiger -6,00 diopter och/eller en axial längd >26,5 mm och degenerativa förändringar i ögonvita, åderhinna och näthinna. Koroidal neovaskularisering sekundär till patologisk myopi (myopisk CNV) är en vanlig synhotande komplikation som ofta påverkar vuxna i arbetsför ålder1. Det finns en bred geografisk spridning av...Visa mer

SE1905684095 (Maj 2019)
Grandmother and baby

Retinal venoklusion (RVO), som omfattar centralvensocklusion (CRVO) eller grenvensocklusion (BRVO), är den näst vanligaste retinala kärlsjukdomen efter diabetesretinopati och kan leda till svår förlust av synskärpa1. Prevalensen uppskattas vara 5,2 per 1 000 för alla RVO, av vilka 15-20 % har CRVO, vilket innebär totalt 16,4 miljoner patienter med RVO globalt2.
 ...Visa mer

SE1905684095 (Maj 2019)
Grandmother and baby

Diabetes mellitus är en folksjukdom som 422 miljoner vuxna lever med1. Diabetesretinopati påverkar en tredjedel av diabetespatienterna och kan leda till diabetesmakulaödem (DME), som är den huvudsakliga orsaken till synförlust kopplad till diabetes. Diabetesmakulaödem drabbar cirka 7% av diabetespopulationen2.

Diabetesmakulaödem innebär svullnad av näthinnan som en...Visa mer

SE1905684095 (Maj 2019)
×

Medical Information Request

×

Ask Speakers