Kardiologi

Patienter med hjärtsvikt och reducerad ejektionsframktion (HFrEF) som blivit inlagd på sjukhus för akut dekompenserad hjärtsvikt har hög risk för död eller återinläggning på sjukhus. Var femte patient (HFrEF och HFpEF) i Sverige som vårdats på sjukhus för hjärtsvikt återinläggs eller dör inom 30 dagar 1 . Tiden för att nå optimal behandling för varje patient enligt riktlinjer är...Läs mer

SE1910750061 (Oktober 2019)

Effekten av ENTRESTO i jämförelse med en av dagens basbehandlingar (enalapril) har i flertalet publicerade studier visat sig vara bättre vid behandling av patienter med nedsatt ejektionsfraktion. 1,3

I den hittills största studien som har genomförts på hjärtsviktspatienter, PARADIGM-HF , jämfördes effekten mellan ENTRESTO och enalapril. Nedan beskrivs...Läs mer

SE2006151295 (15 juni 2020)

Rekommenderad startdos för ENTRESTO är 49 mg/51mg två gånger dagligen, utom i de olika situationer som beskrivs nedan . Dosen bör fördubblas varannan till var fjärde vecka till måldosen 97mg/103mg två gånger dagligen, beroende på hur patienten tolererar behandlingen.

Om patienten har tolerabilitetsproblem (systoliskt blodtryck SBP ≤95 mmHg, symtomatisk hypotension,...Läs mer

SE2006151295 (15 juni 2020)

ENTRESTO används istället för en ACE-hämmare eller annan angiotensin II-receptor blockerare (ARB), och tillsammans med andra behandlingar mot hjärtsvikt.

På grund av risken för angioödem vid användning samtidigt med en ACE-hämmare får behandling inte påbörjas förrän tidigast 36 timmar efter att ACE-hämmarbehandlingen avslutats. 1

Att tänka på vid insättning...Läs mer

SE2006151295 (15 juni 2020)

Här kan du anmäla intresse för att boka in ett möte med oss. Du kan boka ett möte på din arbetsplats eller ett möte via webben.

Möte över webb

Vi hoppas att vi med hjälp av webbmöten kan erbjuda dig en mer flexibel och interaktiv mötesform som passar in i din vardag. Vi använder ett webbaserat verktyg som möjliggör att du kan se en Novartis representant och...Läs mer

SE2006110775 (11 juni 2020)

Målet med behandling av kronisk hjärtsvikt är, enligt Läkemedelsverkets behandlingsrekommendationer, att förbättra patientens livskvalitet genom att minska symtom och funktionsnedsättning. Ett annat mål är att uppnå ökad livslängd. Behandling vid kronisk hjärtsvikt består av tre delar; strukturerat omhändertagande av hela vårdkedjan, icke-farmakologisk behandling och farmakologisk...Läs mer

SE2006110775 (11 juni 2020)

Kardinalsymtomet är dyspné som accentueras vid liggande (ortopné) och i samband med ansträngning (effortdyspné) samt paroxysmal nattlig dyspné. Andra symtom på hjärtsvikt är palpitationer, viktuppgång, svullnad i ben och buk samt nedsatt kondition och allmäntillstånd.

Symtomen som inte alltid är typiska kan vara svårtolkade speciellt hos kvinnor, äldre, överviktiga personer samt hos...Läs mer

SE1912778224 (December 2019)

Hjärtsvikt är en sjukdom med en prevalens som uppskattas till 2-3%. Det innebär att ca 200 000 personer har hjärtsvikt i Sverige och med en incidens på ca. 3,8/1 000 person år talar det för att omkring 40 000 svenskar drabbas av hjärtsvikt varje år. Incidensen och prevalensen är tilltagande i högre åldrar och förekomsten i Sverige är cirka 10 procent hos personer över 80 år. 1,2 ...Läs mer

SE1912779895 (December 2019)
×

Ask Speakers

×

Medical Information Request