Dermatologi

Registrera dig till vårt nyhetsbrev inom dermatologi för att på ett enkelt sätt ta del av olika rapporter, föreläsningar, patientfall och annat intressant.

Anmäl dig här

Novartis skulle vilja komma i kontakt med dig genom att sända annonser och information om våra produkter och behandlingsområden som vi tror du skulle vara intresserad av. Genom att fylla i dina uppgifter i det bifogade...Visa mer

SE2005287783 (28 maj 2020)

Här kan du anmäla intresse för att boka in ett möte med oss. Du kan boka ett möte på din arbetsplats eller ett möte via webben.

Möte över webb

Vi hoppas att vi med hjälp av webbmöten kan erbjuda dig en mer flexibel och interaktiv mötesform som passar in i din vardag. Vi använder ett webbaserat verktyg som möjliggör att du kan se en Novartis representant och...Visa mer

SE2005287783 (28 maj 2020)

För att bredda vår förståelse för sjukdomsmekanismer och kunna utveckla nya produkter för patienternas bästa följer vi alltid det som sker inom våra forsknings- och terapiområden. Här har vi samlat ett urval av studier som vi hoppas att du kan ha nytta av i ditt arbete med patienter med kronisk spontan urtikaria.

AWARE study 1,2

Syftet med AWARE-studien var att dokumentera...Visa mer

SE2005287783 (28 maj 2020)

Det finns många verktyg som kan underlätta för patienter som lever med kronisk spontan urtikaria. Här finner du ett urval av våra produkter, appar och filmer som dina patienter kan ha nytta av, och som du även kan använda tillsammans med patienterna.

Urtikaria Kontroll Test (UCT) Målet med behandlingen av kronisk spontan urtikaria är att uppnå symtomfrihet. Novartis...Visa mer

SE2005287783 (28 maj 2020)

Här har vi samlat ett urval av material, skräddarsytt för dig som är vårdgivare, för att du på bästa möjliga sätt ska kunna hjälpa dina patienter med kronisk spontan urtikaria.

Diagnos- och behandlingsalgoritm för urtikaria

Rekommenderad diagnosalgoritm baserad på EAACI/GA²LEN/EDF/WAO guidelines. <hyperlänk till beställ produkt:...Visa mer

Urtikaria uppstår när histamin, bradykinin, leukotrien C4, prostaglandin D2 och ett antal andra vasoaktiva substanser frisätts från mastceller och basofiler i huden. Substanserna orsakar klåda och vätskeläckage från venolerna i dermis. Detta leder till ett dermalt ödem och en stimulering av omyeliniserade kutana c-nervfibrer, vilket orsakar rodnad. Ligger ödemet ytligt i dermis bildas...Visa mer

SE2005287783 (28 maj 2020)

De pivotala studierna inom ankyloserande spondylit (MEASEURE 1 och 2), psoriasisartrit (FUTURE 1 och 2) och psoriasis (ERASURE och FIXTURE) är publicerade och ligger till grund för myndigheternas bedömning och godkännande.

För att optimera användningen av sekukinumab och för att få en djupare förståelse för läkemedlets effekt genomför Novartis och akademiska forskare världen över fler...Visa mer

SE1905684067 (Maj 2019)

Här kan du anmäla intresse för att boka in ett möte med oss. Du kan boka ett möte på din arbetsplats eller ett möte via webben.

Möte över webb

Vi hoppas att vi med hjälp av webbmöten kan erbjuda dig en mer flexibel och interaktiv mötesform som passar in i din vardag. Vi använder ett webbaserat verktyg som möjliggör att du kan se en Novartis representant och...Visa mer

SE1905683010 (Maj 2019)

Resultaten från de pivotala studierna inom ankyloserande spondylit (MEASURE 1 och 2), psoriasisartrit (FUTURE 1 och 2) och psoriasis (ERASURE och FIXTURE) är publicerade och ligger till grund för myndigheternas bedömning och godkännande.

För att optimera användningen av sekukinumab och för att få en djupare förståelse för läkemedlets effekt och säkerhetprofil genomför Novartis och...Visa mer

SE1905684067 (Maj 2019)
×

Medical Information Request

×

Ask Speakers