• Cosentyx® (sekukinumab)
    Cosentyx är en helt human monoklonal antikropp som hämmar IL-17A. IL-17A har visats vara viktig i patogenesen vid ankyloserande spondylit, psoriasisartrit och plackpsoriasis.
Cosentyx är en helt human monoklonal antikropp som hämmar IL-17A.
Under EULAR presenterades många intressanta data om sekikinumab och andra behandlingar.
Den verksamma substansen i läkemedlet Cosentyx är antikroppen sekukinumab.

Aktuellt

Inom spondylartriter presenterades såväl data från kliniska studier som från patientregister med patienter som behandlas med biologiska läkemedel.
Novartis anordnade 21-22 november utbildningen "Den gemensamma patienten" där 90 sjuksköterskor från hela landet deltog.
Vid IL17-akademin den 9 oktober 2019 föreläste professor Mats Geijer om olika bilddiagnostiska modaliteter i diagnostiken av spondylartropati.

Behandlingsområden

Psoriasisartrit definieras som en inflammatorisk artrit- eller entesitsjukdom, som drabbar sen- och ledbandsfästen, leder, naglar och hud i varierande
Ankyloserande spondylit även kallad Bechterews sjukdom, Morbus (Mb) Bechterew och pelvospondylit med ICD-10 diagnoskod: M45, är en kronisk och progres
Det finns många olika former av psoriasis. Både utseendet och utbredningen av hudförändringarna kan variera.
Anmäl dig och få uppdateringar direkt till din e-post.
Beställ eller ladda ner material till dig och din patient.
Boka ett informationsmöte med oss.
Novartis avdelning för medicinsk information hjälper gärna till om du har frågor om något av våra läkemedel.
SE1912783610 (December 2019)
×

Medical Information Request

×

Ask Speakers