• Cosentyx® (sekukinumab)
    Cosentyx är en helt human monoklonal antikropp som hämmar IL-17A. IL-17A har visats vara viktig i patogenesen vid ankyloserande spondylit, psoriasisartrit och plackpsoriasis.
Cosentyx är en helt human monoklonal antikropp som hämmar IL-17A.
I vårt nyhetsbrev får du inbjudningar, nyheter, studieresultat, patientfall, sammanfattningar från kongresser och annat inom reumatologin.
Den verksamma substansen i läkemedlet Cosentyx är antikroppen sekukinumab.

Aktuellt

Föreläsningen innehåller insikter och inblick i data från danska patientregistret DANBIO, patientfall och genomgång av behandlingsmål.
Lars-Erik och Thomas diskuterar frågor om primär och sekundär behandlingssvikt inom SpA men också RA.
ACR-riktlinjerna inkluderar fokus på olika verkningsmekanismer vid behandling av patienter med axial spondylartrit som har en primär behandlingssvikt.

Behandlingsområden

Psoriasisartrit definieras som en inflammatorisk artrit- eller entesitsjukdom, som drabbar sen- och ledbandsfästen, leder, naglar och hud i varierande
Axial spondylartrit (axSpA) är ett samlingsbegrepp för reumatiska sjukdomar som ger upphov till inflammation, smärta och stelhet.
Det finns många olika former av psoriasis. Både utseendet och utbredningen av hudförändringarna kan variera.
Anmäl dig och få uppdateringar direkt till din e-post.
Beställ eller ladda ner material till dig och din patient.
Boka ett informationsmöte med oss.
Novartis avdelning för medicinsk information hjälper gärna till om du har frågor om något av våra läkemedel.
SE2102156228 (15 februari 2021)
×

Ask Speakers

×

Medical Information Request