Video on demand | Medhub

Astma och KOL liknar varandra när det gäller symtom men skillnaderna i behandlingsprinciper och prognos är stora, och det är därför viktigt att skilja mellan dem.

Här svarar professor Kjell Larsson på frågor om:
•    Etiologi och symtom för astma och KOL
•    Prediktion av behandlingseffekt vid KOL respektive astma
•    Spirometrins roll och betydelse för diagnos ochVisa mer

FLAME är en head-to-head studie mellan Ultibro Breezhaler och ICS/LABA (Seretide forte) med minskning av försämringsperioder som primärvariabel. Studien löpte över ett år och inkluderade över 3300 patienter med en historia av försämringsperioder. Även svenska patienter finns med i studien.

Resultat av FLAME studien visar att Ultibro Breezhaler minskar försämringsperioder mer effektivtVisa mer

×

Medical Information Request

×

Ask Speakers