Kisqali visar signifikant median totalöverlevnadsdata för kvinnor med HR+/HER2- post-menopausal avancerad bröstcancer i första linjes behandling i studieprogrammet MONALEESA

Kisqali totala överlevnadsdata från MONALEESA-2 studien publicerades i NEJM1 (post-meopausala kvinnor som har fått första linjens behandling med CDK4/6i + aromatashämmare) den 10 mars 2022.
Resultaten från MONALEESA-2 visar på en statistisk signifikant ökning på mer än ett år av förväntad median totalöverlevnad för kvinnor med HR+/HER2- post-menopausal avancerad bröstcancer när patienten behandlas med Kisqali plus letrozol jämfört mot enbart letrozol som första linjens behandling (Figur 1: Kaplan-Meier kurva)

  • Kisqali plus letrozol visade på en median totalöverlevnad (OS) på över fem år (63,9 månader) och med en ökande OS-fördel över tid(figur1)
  • Kisqali har konsekvent visat på signifikanta OS-fördelar i alla Fas 3-prövningar oberoende av menopausal status, lokalisation och antal metastaser, tidigare behandlig, tumörbörda och linje av behandling1,2,3

 

Kisqali + aromatashämmare visar signifikanta data hos postmenopausla kvinnor med avancerad bröstcancer med över 5 års median total överlevnad:

Vill du veta mer om resultaten från MONALEESA-2 och få ett särtryck?

Boka ett möte med våra kunniga kollegor.

 

Referenser
  1. N Engl J Med 2022; 386:942-50. DOI: 10.1056/NEJMoa2114663
  2. Slamon DJ, Neven P, Chia S, et al. Phase III randomized study of ribociclib and fulvestrant in hormone receptor-positive, human epidermal growth factor receptor 2-negative advanced breast cancer: MONALEESA-3. J Clin Oncol.2018;36(24):2465-2472.
  3. Im S.-A., Y.-S. Lu, A. Bardia, et al. Ribociclib plus endocrine therapy for premenopausal women with hormone-receptorpositive, advanced breast cancer (MONALEESA-7): a randomised phase 3 trial. Lancet Oncol. 2018;19(7):904-915.

 

Prof. Jerusalem - MONALEESA-2

 

Håll dig uppdaterad på information kring studier och andra nyheter inom bröstcancer, anmäl dig till vårt nyhetsbrev→

Betygsätt sidan
SE2204279433 (27. april 2022)
×

Ask Speakers

×

Medical Information Request