En patient med hjärtkärlhändelse får i sin resa genom vården träffa många olika vårdgivare som har olika roller att fylla. I detta avsnitt får vi ta del av Annika Ravn-Fischers, kardiolog och överläkare Sahlgrenska universitetssjukhuset, och Patrik Lyngås, sviktsköterska och med. Dr Södersjukhuset, tankar kring hur samarbetet vårdgivare emellan kan utvecklas för att öka patientens följsamhet till behandlingen. Spelar det t.ex. någon roll hur PCI-operatören uttrycker sig i sin kontakt med patienten? Hör dem, utifrån sina olika roller som läkare och sjuksköterska, dela med sig av sina bästa tips och råd kring hur man ökar förutsättningarna för en bättre följsamhet. 

 

 
Betygsätt sidan
SE2206265227 (26 juni 2022)
×

Ask Speakers

×

Medical Information Request