CardioCast  Hjärtsvikt
1. december 2020 12:15 - 17:00
Lägg till i kalendern
Produktinformation om Entresto® (sakubitril/valsartan) kommer att förekomma. Novartis önskar bjuda in Dig som är läkare eller sjuksköterska och behandlar patienter med hjärtsvikt till en terapiinriktad utbildning via webben. The time is now for heart failure – make the most out of your next patient...Läs mer
SE2010274945
Lägg till i kalendern
IL17Academy utbildningar inom spondylartriter
2. december 2020 12:00 - 13:00
Lägg till i kalendern
The spondyloarthritides (SpA) is a group of rheumatic diseases characterised by inflammation in peripheral joints, axial inflammation, enthesitis and extraarticular disease manifestations. SpA is subdivided into several different disease entities of which psoriatic arthritis (PsA) and axial...Läs mer
SE2008256916 (25 aug 2020)
Lägg till i kalendern
.
3. december 2020 18:00 - 20:00
Lägg till i kalendern
Migrän – primärvård möter slutenvård Välkommen till Headache Network, där Novartis i samarbete med Neurologiska kliniken Danderyds sjukhus, erbjuder en digital terapiinriktad utbildning och nätverksträff för dig som behandlar migränpatienter i primärvården. Headache Network är ett utmärkt tillfälle...Läs mer
SE2002191823
Lägg till i kalendern
*
9. december 2020 9:30 - 16:00
Lägg till i kalendern
MED FOKUS PÅ ASTMAPATIENTEN Inbjudan till en terapiinrinktad utbildning med produktinformation Novartis följer upp sitt tidigare uppskattade regionmöteskoncept inom området KOL, nu med fokus på astma. En styrgrupp bestående av docent Karin Lisspers, docent Björn Ställberg, professor Christer Janson...Läs mer
SE2005114107
Lägg till i kalendern
*
25. november 2020 9:30 - 16:00
Lägg till i kalendern
MED FOKUS PÅ ASTMAPATIENTEN Inbjudan till en terapiinrinktad utbildning med produktinformation Novartis följer upp sitt tidigare uppskattade regionmöteskoncept inom området KOL, nu med fokus på astma. En styrgrupp bestående av docent Karin Lisspers, docent Björn Ställberg, professor Christer Janson...Läs mer
SE2005114107
Lägg till i kalendern
*
19. november 2020 9:30 - 16:00
MED FOKUS PÅ ASTMAPATIENTEN Inbjudan till en terapiinrinktad utbildning med produktinformation Novartis följer upp sitt tidigare uppskattade regionmöteskoncept inom området KOL, nu med fokus på astma. En styrgrupp bestående av docent Karin Lisspers, docent Björn Ställberg, professor Christer Janson...Läs mer
SE2005114107
×

Medical Information Request

×

Ask Speakers