Digitalt astma/KOL-sjuksköterskenätverk 2019 | Medhub

Novartis AB bjuder i samarbete med astma/KOL-sköterska Claire Johnson, astmaKOL tjänster AB, in till en terapiinriktad utbildning med produktinformation om Xolair® (omalitzumab).

Att vara astma/KOL-sjuksköterska ute i primärvården och inom specialistvården idag innebär att man oftast är en av de som besitter spetskompetensen för lungsjukdomar bland sina kollegor. För att man skall kunna få kontinuerlig fortbildning samt erfarenhetsutbyte med andra kollegor har vi startat ett digitalt astma/KOL-sjuksköterskenätverk. Vi erbjuder här webinar-föreläsningar med möjlighet att ställa frågor. Dessa tillfällen har vi lagt 12:10-12:50 för att det inte ska drabba mottagningen.

Syfte:
Öka kunskapen om astma samt etablera ett forum för diskussion bland andra experter inom området.

Plats:
Adobe Connect-länk för deltagande/internet.

Senaste svarsdatum:
Fredagen den 13 september 2019


Gå vidare till anmälan→


Ni kommer vid anmälan att erhålla en länk via mail som ni sedan klickar på för att ansluta till mötet. Det är enkelt och bekvämt att delta i våra digitala möten. Dagen innan mötet får du ett mail med en länk till mötessidan och ett telefonnummer att ringa. Vi använder telefonen för ljudet under mötet, det minskar risken att eventuella datorinställningar och nätverk försämrar kvalitén. I mailet får du också enkla och tydliga instruktioner hur du går tillväga för att logga in och delta. Observera att för deltagande behöver du din huvudmans godkännande.

Välkommen att delta!

Med vänlig hälsning
Susanne Göök

Territory manager
Novartis Sverige AB

Documents: 
Inbjudan digitalt astma/KOL-sjuksköterskenätverk 2019:
PDF icon Ladda ner
Program 
12:10-12:15
Produktinformation, Xolair® (omalitzumab)
Susanne Göök, Novartis
12:15-12:50
ACO Astma COPD Overlap. Patientfall med spirometritolkning ingår.
Claire Johnson, astmaKOL tjänster AB
12:10-12:15
Produktinformation, Xolair® (omalitzumab)
Susanne Göök, Novartis
12:15-12:50
Når vi målet till optimal astmakontroll? ACT, egenvård och Lmbehandling i primärvården. Patientfall med spirometritolkning ingår.
Claire Johnson, astmaKOL tjänster AB
12:10-12:15
Produktinformation, Xolair® (omalitzumab)
Susanne Göök, Novartis
12:15-12:50
När trappar vi upp behandlingen vid astma? Behandlingstrappan och när bör vi remittera vidare till specialist? Patientfall med spirometritolkning ingår.
Claire Johnson, astmaKOL tjänster AB
SE1906700238
×

Medical Information Request

×

Ask Speakers