Inställt pga. rådande omständigheter.
Ni är varmt välkomna till nästa inplanerade möte torsd den 12 november 2020.

 

Novartis Sverige AB önskar bjuda in dig som är sjuksköterska och träffar patienter med hjärtsvikt i Uppsala-Örebroregionen till ett terapiinriktat sjuksköterskenätverk i form av ett utbildningsseminarium. I anslutning till mötet finns möjlighet att ta del av produktinformation i monter.

Det kommer att vara en interaktiv dag med både workshops och föreläsningar. Målsättningen är att ni efter dagens slut har god nytta av de tankar, samtal och erfarenheter ni delat med era kollegor.

SYFTE

Ge dig kunskap och en möjlighet till erfarenhetsutbyte.

FÖRELÄSARE

Mikael Rizell - Läkare internmed/geriatrik, Trosa Vårdcentral, Trosa
Maria Liljeroos - Leg. sjuksköterska och medicine dr. Medicinkliniken Mälarsjukhuset, Eskilstuna
Catarina Dahlbom - Distriktssköterska hjärtsvikt/diabetes och RiksSviktskoordinator, Fröslunda Vårdcentral Eskilstuna
Annika Lettenström - Hjärtsviktssköterska, Centralsjukhuset i Karlstad
Karin Bjerkfeldt - Hjärtsvikts-/distriktssköterska och hjärtsviktssamordnare södra Sörmland, Bagaregatans Vårdcentral, Nyköping


ANMÄLAN

Anmälan dig till Marie Yljens på tel. 0703-550 815 alternativt  klicka här. Vi önskar få din anmälan snarast, dock senast 20 maj 2020.
Mötet är kostnadsfritt. Novartis står för kostnaden för föreläsare, lokal och enklare förtäring.
Observera att för deltagande behöver du din huvudmans godkännande.

Med vänlig hälsning

Marie Yljens
Novartis Sverige AB
Territory Manager
0703-550 815

Claes Carnbring
Novartis Sverige AB
Territory Manager
0708-893 444

Ulf Lidman
Novartis Sverige AB
Territory Manager
0761-034 840
 

Program 
09:00
Registrering med kaffé och smörgås
09:30
Välkomna
09:40
Hjärtsvikt hos den äldre patienten • Utredning och läkemedelsbehandling • Omhändertagande av den multisjuka patienten • Praktisk falldiskussion (typfall)
Mikael Rizell
10:30
Bensträckare
10:40
Fortsättning Hjärtsvikt hos den äldre patienten
11:20
Nationell kunskapsstyrning - status angående hjärtsvikt
Maria Liljeroos
12:00
Lunch
13:00
Workshop - rotation mellan fyra grupper • Det praktiska arbetet med hjärtsviktspatienten • RiksSvikt .• Optimerad uppföljning av hjärtsviktspatienten via telefon. • Hjärtsvikt
Mikael Rizzell. Catarina Dahlbom. Annika Lettenström. Karin Bjerkfeldt
13:50
Kaffepaus
14:10
Fortsättning workshop
14:50
Summering och avslutning av dagen
Elite Stora Hotellet, Drottninggatan 1, 702 10 Örebro
Elite Stora Hotellet, Drottninggatan 1, 702 10 Örebro
×

Medical Information Request

×

Ask Speakers