Hjärtsvikt – primärvård och slutenvård | Medhub

Mötet kommer innehålla vetenskapliga presentationer om Novartis läkemedel, i anslutning till mötet finns även möjlighet att ta del av produktinformation i monter.

Novartis Sverige AB önskar bjuda in dig som är läkare eller sjuksköterska och behandlar patienter med hjärtsvikt till en nätverksträff i form av en terapiinriktad utbildning.

Datum:
Onsdag den 4 september 2019 kl 09.00-15.00

Plats:
Hotel Malmköping, Furugatan, 642 60 Malmköping

Föreläsare:
Laila Hübbert, kardiolog, Vrinnevisjukhuset Norrköping Lars Weiss, njurmedicinare, Centralsjukhuset i Karlstad

Syfte:
Att ge dig mer kunskap inom området och en möjlighet till erfarenhetsutbyte


Anmälan:
Anmälan sker till Lena Hjelm. Vänligen meddela eventuella allergier. Vi önskar få din anmälan senast den 30 augusti.


Mötet är kostnadsfritt men antalet platser är begränsat. För deltagande behöver du din huvudmans godkännande. Novartis bjuder på lättare måltid i samband med mötet.

Varmt välkommen!
Novartis Sverige AB

Lena Hjelm
National Territory Manager
Mobil 0704-669053

Documents: 
Inbjudan Hjärtsvikt - primärvård och slutenvård:
PDF icon Ladda ner
Program 
09:00-09:10
Välkommen och introduktion till dagen
Lena Hjelm
09:10-10:10
Kronisk hjärtsvikt
Laila Hübbert
10:10-10:30
Kaffe och smörgås
10:30-11:30
Forts. kronisk hjärtsvikt, inkl patientfallsdiskussioner (typfall)
Laila Hübbert
12:30-13:40
Nedsatt njurfunktion hos patienter med hjärtsvikt
Lars Weiss
13:40-14:00
Kaffe
14:00-15:00
forts. Nedsatt njurfunktion hos patienten med hjärtsvikt, inkl patientfallsdiskussioner (typfall)
Lars Weiss
15:00
Avslut
Hotel Malmköping, Furugatan, 642 60 Malmköping
Hotel Malmköping, Furugatan, 642 60 Malmköping
SE1905684473
×

Medical Information Request

×

Ask Speakers