Primary tabs

Cosentyx har vid psoriasisartrit visats vara effektiv som första linjens biologiska behandling, samt efter otillräckligt behandlingssvar med TNF-hämmare. Vid behandling av patienter med Cosentyx efter behandling med TNF-hämmare eller måttlig till svår psoriasis ska dosen 300 mg ges. För övriga patienter är den rekommenderade dosen 150 mg. Doseringsintervallet är det samma för samtliga indikationer. Inledningsvis ges 1 dos en gång i veckan i fem veckor (vecka 0, 1, 2, 3 och 4), följt av 1 dos en gång i månaden som underhållsdosering.

Cosentyx kan vid psoriasisartrit användas både som monoterapi och i kombination med metotrexat eftersom man inte har sett någon skillnad i effekt varken på kort eller lång sikt.

Questions2
AvailableAlways
Backwards navigationAllowed
Start Quiz
×

Medical Information Request

×

Ask Speakers