Oftalmologi

Här kan du anmäla intresse för att boka in ett möte med oss. Du kan boka ett möte på din arbetsplats eller ett möte via webben.

Möte över webb

Vi hoppas att vi med hjälp av webbmöten kan erbjuda dig en mer flexibel och interaktiv mötesform som passar in i din vardag. Vi använder ett webbaserat verktyg som möjliggör att du kan se en Novartis representant och...Visa mer

SE1905684095 (Maj 2019)

Här kan du anmäla intresse för att boka in ett möte med oss. Du kan boka ett möte på din arbetsplats eller ett möte via webben.

Möte över webb

Vi hoppas att vi med hjälp av webbmöten kan erbjuda dig en mer flexibel och interaktiv mötesform som passar in i din vardag. Vi använder ett webbaserat verktyg som möjliggör att du kan se en Novartis representant och...Visa mer

SE2006294629 (29 juni 2020)

Retinala ögonsjukdomar drabbar många och påverkar livskvatitén. Här kan du läsa mer om de retinala ögonsjukdomarna våt åldersrelaterad makuladegeneration (vAMD), diabetesmakulaödem, retinal venocklusion, koroidal neovaskularisering sekundär till patologisk myopi.Visa mer

SE2006172008 (17 juni 2020)

Glaukom (grön starr) definieras idag som en sjukdom som påverkar synnervspapillen och ger progressiva skador i det retinala nervfiberlagret och synfältet. Öppenvinkelglaukom är den absolut vanligaste formen av glaukom, ca 100 000 har diagnosen i Sverige. Prevalensen stiger snabbt med ökande ålder och är cirka 7% vid 75 års ålder och över 10% vid 80 års ålder. Symtomen vid öppenvinkelglaukom...Visa mer

SE1905684095 (Maj 2019)

Det nationella kataraktregistret började sin verksamhet 1992 och sen dess har 95% av alla kataraktoperationer rapporterats in till registret. Registret har sin fysiska placering på Blekingesjukhuset i Karlskrona. En grupp av ögonläkare alla med lång erfarenhet inom ögonområdet träffas flera gånger per år för att styra registret. 1

Referenser Nationella...Visa mer
SE1905684095 (Maj 2019)

Kataraktoperation är det vanligaste kirurgiska ingreppet i Sverige i dag. Fler än 125 000 kataraktoperationer genomförs varje år. Katarakt förekommer i alla åldrar, men frekvensen ökar kraftigt med stigande ålder. Katarakt är en vanlig ögonsjukdom och den vanligaste orsaken till synnedsättning hos äldre patienter, medelålder för operation är 74 år och något fler kvinnor än män opereras....Visa mer

SE1905684095 (Maj 2019)

Retinal venoklusion (RVO), som omfattar centralvensocklusion (CRVO) eller grenvensocklusion (BRVO), är den näst vanligaste retinala kärlsjukdomen efter diabetesretinopati och kan leda till svår förlust av synskärpa1. Prevalensen uppskattas vara 5,2 per 1 000 för alla RVO, av vilka 15-...

SE2006172008 (17 juni 2020)

Diabetes mellitus är en folksjukdom som 422 miljoner vuxna lever med1. Diabetesretinopati påverkar en tredjedel av diabetespatienterna och kan leda till diabetesmakulaödem (DME), som är den huvudsakliga orsaken till synförlust kopplad till diabetes. Diabetesmakulaödem drabbar cirka 7...

SE2006172008 (17 juni 2020)
×

Medical Information Request

×

Ask Speakers