Neurologi & Neuropsykiatri

Även om MS är vanligare hos vuxna är det fortfarande extremt viktigt att upptäcka MS hos barn för ett bättre långtidsutfall. 1 Patienter som får MS redan som barn får nästan alltid skovvis förlöpande MS. 2

En översikt

MS har ett skadligt och progressivt förlopp. Skovfrekvensen hos barn under de första 6 åren med sjukdomen är mer än dubbelt så hög som hos vuxna....Visa mer

SE2003105904 (10 mars 2020)

Patienter med MS kan redan tidigt få besvärliga symtom. ~3 % till 10 % av de 2,3 miljoner människor globalt som har MS fick sina första symtom som barn eller tonåringar. 1,2 28 % av alla barn med MS fick symtom före 12 års ålder. 3 Genomsnittsåldern vid sjukdomsdebut hos barn är 14 år, med högst incidens mellan 13 och 16 år. Prevalensen av pediatrisk MS är låg och står...Visa mer

SE2003105904 (10 mars 2020)
Hör professor Lars Edvinsson berätta om peptiden CGRP och forskningsresan som lagt grunden för de läkemedel vi nu ser. Föreläsningen är 27 minuter och bilderna i presentationen finns tillgängliga som pdf. Ladda ner presentationen (PDF)→Visa mer
SE1910745958

Artiklar och kliniska studier. Novartis arbetar för att skapa mervärde för patienter och våra samarbetspartners inom sjukvården. Vi vill påverka människors liv i en positiv riktning genom att upptäcka, utveckla och marknadsföra nya produkter för att bota sjukdomar och förbättra människors livskvalitet. Här finner du information om studier om migrän, CGRP och erenumab....Visa mer

SE1905683006 (Maj 2019)
×

Medical Information Request

×

Ask Speakers