Glaukom, öppenvinkelglaukom

Här kan du anmäla intresse för att boka in ett möte med oss. Du kan boka ett möte på din arbetsplats eller ett möte via webben.

Möte över webb

Vi hoppas att vi med hjälp av webbmöten kan erbjuda dig en mer flexibel och interaktiv mötesform som passar in i din vardag. Vi använder ett webbaserat verktyg som möjliggör att du kan se en Novartis representant och...Visa mer

SE1905684095 (Maj 2019)

Individuella mål och individanpassad behandling rekommenderas vid öppenvinkelglaukom. Man eftersträvar en så effektiv sänkning av ögontrycket som möjligt och så få biverkningar som möjligt. All behandling av glaukom har idag som syfte att sänka det intraokulära trycket eftersom det inte finns någon behandling som kan påverka sjukdomsförloppet. Även om orsakssambandet är oklart, så är det...Visa mer

SE1905684095 (Maj 2019)

Glaukom (grön starr) definieras idag som en sjukdom som påverkar synnervspapillen och ger progressiva skador i det retinala nervfiberlagret och synfältet. Öppenvinkelglaukom är den absolut vanligaste formen av glaukom, ca 100 000 har diagnosen i Sverige. Prevalensen stiger snabbt med ökande ålder och är cirka 7% vid 75 års ålder och över 10% vid 80 års ålder. Symtomen vid öppenvinkelglaukom...Visa mer

SE1905684095 (Maj 2019)
×

Medical Information Request

×

Ask Speakers