Luftvägar

Ultibro Breezhaler
Ultibro Breezhaler är indicerat som bronkvidgande underhållsbehandling för att lindra symtom hos vuxna patienter med kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL). Ultibro Breezhaler produktresumé på FASS.se ULTIBRO® BREEZHALER® (indakaterol/glykopyrronium) är ett långverkande kombinationsläkemedel i...Läs mer
SE2010233284 (23 okt 2020)

I juli publicerades en omfattande öppen, randomiserad klinisk studie inom KOL, CRYSTAL 1 , av Claus Vogelmeier, et al, i Respiratory Research i juli. Studien genomfördes i 23 länder, bland annat i Sverige, och undersökte vad som händer med patienter som byttes direkt över till Ultibro Breezhaler jämfört med om de får fortsätta sin behandling med det de redan använde (monoterapi med...Visa mer

SE1905685395 (Maj 2019)
×

Medical Information Request

×

Ask Speakers