Luftvägar

Registrera dig till vårt nyhetsbrev för att på ett enkelt sätt hålla dig uppdaterad och fortbilda dig inom terapiområdet luftvägar, med fokus på astma. Nyhetsbrevet kan innehålla produktinformation. I våra utskick får du värdefull information som:

inbjudningar till planerade vetenskapliga symposier, seminarier, workshops och webcasts. tillgängliga fortbildningar, föreläsningar och...Visa mer
SE2010233284 (23 okt 2020)

Här kan du anmäla intresse för att boka ett möte med oss. Du kan boka ett möte på din arbetsplats eller ett möte via webben.

Möte över webb

Med webbmöten kan vi erbjuda dig en flexibel och interaktiv mötesform, när helst det passar in i din vardag. Vi använder ett webbaserat mötesverktyg genom vilket du enkelt kan se Novartis representant och presentationer. Det enda du...Visa mer

Här kan du anmäla intresse för att boka ett möte med oss. Du kan boka ett möte på din arbetsplats eller ett möte via webben.

Möte över webb

Med webbmöten kan vi erbjuda dig en flexibel och interaktiv mötesform, när helst det passar in i din vardag. Vi använder ett webbaserat mötesverktyg genom vilket du enkelt kan se Novartis representant och presentationer. Det enda du...Visa mer

• Rökavvänjning • Fysisk aktivitet och träning • Adekvat energibalans • Patientutbildning • Farmakologisk behandling <Link to Artikel 3, Pharmaceutical Introduction> • Vaccination • Lungrehabilitering

Referens: Läkemedelsverket. Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) – behandlingsrekommendation 2015.

Läkemedelsbehandling av KOL

Mål med behandling av KOL är att: • Minska...Visa mer

I en undersökning baserad på telefonintervjuer som publicerats i International Journal of COPD har man granskat hur KOL-patienter använder sina inhalatorer. 1

Studien utfördes som en datorstödd telefonenkät i 9 länder över hela världen och besvarades av 764 patienter med lindrig till mycket svår KOL. Målet med studien var att få en bild av hur verkligheten ser ut när det...Visa mer

SE1905685395 (Maj 2019)

FLAME är en head-to-head studie mellan Ultibro Breezhaler och ICS/LABA (Seretide forte) med minskning av försämringsperioder som primärvariabel. Studien löpte över ett år och inkluderade över 3300 patienter med en historia av försämringsperioder. Även svenska patienter finns med i studien.

Resultat av FLAME studien visar att Ultibro Breezhaler minskar försämringsperioder mer effektivt...Visa mer

SE1905685395 (Maj 2019)

Nyligen publicerades en Cochrane Review 1 med nästan 10 000 patienter med huvudsakligen måttlig till svår KOL. Syftet med översikten var att jämföra säkerheten och effekten mellan LABA/LAMA och ICS/LABA hos patienter med stabil KOL.

Vidare skriver man att den exacerbationsförebyggande effekterna som sågs hos LABA/LAMA är helt baserade på resultatet från studier med...Visa mer

SE1905685395 (Maj 2019)
×

Medical Information Request

×

Ask Speakers