Luftvägar

Nästa steg med ökad frihet med Xolair.

7 av 10 patienter är positiva till hemadministrering av Xolair1. Hemadministrering ger patienten mer frihet och självständighet, och ett besök mindre som måste bokas och genomföras varannan vecka eller varje månad.

För vilka patienter passar hemadministrering av Xolair?

Patienter utan tidigare...Visa mer

SE2010233284 (23 okt 2020)

Doseringstabell vid svår allergisk astma 1 .

Referenser Produktresumé Xolair, FASS.se

Xolair (omalizumab) Rx, F, (F), EF*. ATC- kod R03DX05. Förpackning: Injektionsvätska lösning 75 mg, F. Injektionsvätska lösning 150 mg, (F). Indikationer: Svår allergisk astma: Vuxna och...Visa mer

SE2010233284 (23 okt 2020)
Publikationer Seebri® Breezhaler®

Kerwin et al. Eur Respir J 2012; 40:1106-14 (GLOW 2)

Beeh et al. Int j of COPD 2012;7 503-51 (GLOW 3)

Inhalatorn

Molimard M et al. Expert Rev Clin Pharmacol 2013; 6(5):503–172

Parkov, et al. Curr Med Res Opin 2010: 26: 2527–33

Chapman, et al. Int Journal of COPD 2011; 6: 353-363

Review publications

Horita et al. Cochrane...Visa mer

SE1905685395 (Maj 2019)
Publikationer Onbrez® Breezhaler®

Buhl R et al. Eur Respir J 2011; 38: 797–803 (Intesity)

Decramer ML et al. Lancet Respir Med 2013 Sep;1(7):524-33 (Invigorate)

Dahl R et al. Thorax 2010;65:473-479 (Involve)

Wedzicha Respiratory Medicine (2015) 109, 105-111 (pooled exacerbation analysis)

Inhalatorn

Molimard M et al. Expert Rev Clin Pharmacol 2013; 6(5):...Visa mer

SE2010233284 (23 okt 2020)

Registrera dig till vårt nyhetsbrev för att på ett enkelt sätt hålla dig uppdaterad och fortbilda dig inom terapiområdet luftvägar, med fokus på astma. Nyhetsbrevet kan innehålla produktinformation. I våra utskick får du värdefull information som:

inbjudningar till planerade vetenskapliga symposier, seminarier, workshops och webcasts. tillgängliga fortbildningar, föreläsningar och...Visa mer
SE2010233284 (23 okt 2020)

Här kan du anmäla intresse för att boka in ett möte med oss. Du kan boka ett möte på din arbetsplats eller ett möte via webben.

Möte över webb

Vi hoppas att vi med hjälp av webbmöten kan erbjuda dig en mer flexibel och interaktiv mötesform som passar in i din vardag. Vi använder ett webbaserat verktyg som möjliggör att du kan se en Novartis representant och...Visa mer

SE2010233284 (23 okt 2020)
×

Medical Information Request

×

Ask Speakers