Dermatologi

För att bredda vår förståelse för sjukdomsmekanismer och kunna utveckla nya produkter för patienternas bästa följer vi alltid det som sker inom våra forsknings- och terapiområden. Här har vi samlat ett urval av studier som vi hoppas att du kan ha nytta av i ditt arbete med patienter med kronisk spontan urtikaria.

Omalizumab in patients with symptomatic chronic idiopathic /...Visa mer

SE2002171435 (17 februari 2020)

En del patienter med kronisk spontan urtikaria får bara kliande nässelutslag andra får både nässelutslag och angioödem. Hos 1–13 procent av patienterna yttrar sig sjukdomen med endast angioödem. 1

Typiska symtom på urtikaria 2,3 Spontant uppkomna rödflammiga upphöjda kvaddlar med olika storlek och form som sprider sig snabbt. De försvinner vanligtvis inom 24 timmar...Visa mer
SE2005287783 (28 maj 2020)
×

Medical Information Request

×

Ask Speakers