Dermatologi

Registrera dig till vårt nyhetsbrev inom dermatologi för att på ett enkelt sätt ta del av olika rapporter, föreläsningar, patientfall och annat intressant.

Anmäl dig här

Novartis skulle vilja komma i kontakt med dig genom att sända annonser och information om våra produkter och behandlingsområden som vi tror du skulle vara intresserad av. Genom att fylla i dina uppgifter i det bifogade...Visa mer

SE1905683007

Här kan du anmäla intresse för att boka in ett möte med oss. Du kan boka ett möte på din arbetsplats eller ett möte via webben.

Möte över webb

Vi hoppas att vi med hjälp av webbmöten kan erbjuda dig en mer flexibel och interaktiv mötesform som passar in i din vardag. Vi använder ett webbaserat verktyg som möjliggör att du kan se en Novartis representant och...Visa mer

SE1905683007 (Maj 2019)

Det finns även möjlighet för patienten att administrera Xolair i hemmet.

För vilka patienter?

Hemadministrering med Xolair passar patienter som inte har tidigare historia av anafylaxi från och med den 4:e dosen om behandlande läkare bedömer detta lämpligt.

Introduktion till hemadministrering:

1. Tre första doserna med...Visa mer

SE2002171475 (17 februari 2020)

Xolair rekommenderas, enligt internationella riktlinjer, vid behandling av kronisk spontan urtikaria när antihistamin inte har tillräcklig effekt. Xolair administreras som subkutan injektion med en förfylld spruta. 1

Xolair (omalizumab) indikation

Xolair är indicerat som tilläggsbehandling vid behandling av kronisk spontan urtikaria hos vuxna och ungdomar (från 12 års ålder...Visa mer

SE2002171475 (17 februari 2020)
×

Medical Information Request

×

Ask Speakers