Kronisk spontan urtikaria

Woman exercising

Här kan du anmäla intresse för att boka in ett möte med oss. Du kan boka ett möte på din arbetsplats eller ett möte via webben.

Möte över webb

Vi hoppas att vi med hjälp av webbmöten kan erbjuda dig en mer flexibel och interaktiv mötesform som passar in i din vardag. Vi använder ett webbaserat verktyg som möjliggör att du kan se en Novartis representant och...Visa mer

SE1905683000 (Maj 2019)
Woman exercising

För att bredda vår förståelse för sjukdomsmekanismer och kunna utveckla nya produkter för patienternas bästa följer vi alltid det som sker inom våra forsknings- och terapiområden. Här har vi samlat ett urval av studier som vi hoppas att du kan ha nytta av i ditt arbete med patienter med kronisk spontan urtikaria.

 

AWARE study1,2

Syftet med AWARE-studien var...Visa mer

SE1905683000 (Maj 2019)
Woman exercising

Det finns många verktyg som kan underlätta för patienter som lever med kronisk spontan urtikaria. Här finner du ett urval av våra produkter, appar och filmer som dina patienter kan ha nytta av, och som du även kan använda tillsammans med patienterna.
 

...Visa mer

SE2002171435 (17 februari 2020)

Här har vi samlat ett urval av material, skräddarsytt för dig som är vårdgivare, för att du på bästa möjliga sätt ska kunna hjälpa dina patienter med kronisk spontan urtikaria.
 

Diagnos- och behandlingsalgoritm för urtikaria

Rekommenderad diagnosalgoritm baserad på EAACI/GA²LEN/EDF/WAO guidelines. <hyperlänk till beställ produkt:...Visa mer

Woman exercising

Urtikaria uppstår när histamin, bradykinin, leukotrien C4, prostaglandin D2 och ett antal andra vasoaktiva substanser frisätts från mastceller och basofiler i huden. Substanserna orsakar klåda och vätskeläckage från venolerna i dermis. Detta leder till ett dermalt ödem och en stimulering av omyeliniserade kutana c-nervfibrer, vilket orsakar rodnad. Ligger ödemet ytligt i dermis bildas kvaddlar...Visa mer

SE1905683000 (Maj 2019)
×

Medical Information Request

×

Ask Speakers