Raj Sengupta: Sekukinumab vid AS | Medhub
Introduktion 

Den 31 augusti 2016 arrangerade Novartis tillsammans med Reumatologkliniken vid Skånes universitetssjukhus i Lund en IL17Academy-föreläsning om sekukinumab vid ankyloserande spondylit.

Innehåll

I Dr Raj Senguptas föreläsning resonerar han kring vilka medicinska behov som finns inom ankyloserande spondylit, sammanfattar resultaten från studierna med sekukinumab och ger sin syn på för vilka patienter sekukinumab kan användas. Sist ger han flera praktiska råd kring biologisk behandling vid ankyloserande spondylit.

Föreläsningen är ca 45 minuter. Den frågestund som var efter presentationen är inte med i denna inspelning eftersom diskussionen bland annat kom att handla om otillåten användning av sekukinumab.

SE1905684080
silo_rgb_male_presenter_blue.png
Dr Raj Sengupta
Dr Raj Sengupta från The Royal National Hospital for Rheumatic Diseases och The BMI Bath Clinic, Bath i Storbritannien. Raj Sengupta har stort kliniskt intresse och kunskap inom ankyloserande spondylit och är bland annat med i brittiska reumatologföreningens (BSR) riktlinjegrupp för biologisk behandling vid axiala spondylatriter, och är klinisk expert åt brittiska NICE för bedömning av TNF-hämmare vid ankyloserande spondylit.
×

Medical Information Request

×

Ask Speakers